สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงสร้างศาสนทายาท

  • 16 เมษายน 2560 เวลา 11:26 น.
  • | เปิดอ่าน 8,274
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงสร้างศาสนทายาท

โดย...สมาน สุดโต

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2560 วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ตั้งโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา ต้นแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ที่อยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เต็มไปด้วยนาคเณร 123 คนและผู้ปกครองที่เข้าขบวนแห่เตรียมการบวชเณรในโครงการ สร้างศาสนทายาท เสริมความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560

พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และเจ้าคณะภาค 6 กล่าวว่า ผู้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนนี้ ถ้าไม่ลาสิกขาก็เรียนต่อที่โรงเรียนได้ ซึ่งจัดให้เรียนฟรี มีทุนให้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการ กพด.ของพระองค์ ในเขต จ.ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่ และน่าน ซึ่งพระองค์สนพระทัยในการเรียนของนักเรียนในโครงการ ซึ่งเป็นสามเณรทั้งหมด แต่ละจังหวัดมีหลายโรงเรียนด้วยกัน เช่น จ.เชียงราย มีถึง 21 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนจัดสอนตั้งแต่ชั้นม.1-ม.6

พระธรรมราชานุวัตร กล่าวว่า โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา สอนวิชาสามัญ 70% และที่เหลือเป็นวิชาศาสนธรรม หรือศาสนปฏิบัติ

เรื่องวิชาศาสนธรรม หรือศาสนปฏิบัตินั้น เป็นพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ให้สามเณรฝึกการฝีมือ โดยใช้ครูช่างจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มาสอน ฅซึ่งผู้เรียนได้แสดงผลงานออกมาหลายอย่าง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้นำไปจัดจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า เพื่อนำรายได้มาสมทบทุนในโครงการด้วย

ส่วนวิชาสามัญนั้นได้ครูทั่วไปสอน ส่วนมากเป็นผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และมี 4-5 รูป จบระดับปริญญาเอกจากประเทศอินเดีย

ผู้ที่เรียนจบวิชาสามัญสามารถเรียนต่อที่วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนถึง 100 กว่าทุน พร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษา เรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ระบบ DLTV และ DLIT จากวังไกลกังวล พระราชทานค่าภัตตาหารเพลให้สามเณรทุกรูป รูปละ 10 บาท/วัน ปีละ 200 วัน

ถ้าหากสามเณรมีอายุ 20 ปี ประสงค์จะอุปสมบท ก็พระราชทานผ้าไตรให้อีก

พระพุทธรูปสร้างโดยสามเณรศาสนทายาท จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ที่วัดพระแก้ว เชียงราย

ในการเสด็จฯ ไปเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 พระองค์สนพระทัยในการเรียนการศึกษาและสุขภาพพลานามัยของสามเณรมาก จะทรงตั้งพระทัยฟังรายงานการศึกษาของสามเณรตลอด เช่นที่โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยาทรงประทับทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ของโรงเรียนนานถึง 2 ชั่วโมง จากหมายกำหนดการที่กำหนดไว้ 45 นาที

พระธรรมราชานุวัตร ได้เมตตาเล่าเรื่องนี้แก่ สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และคณะที่เดินทางไปร่วมงานโครงการ “บรรพชาและอุปสมบททายาทพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เม.ย. 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มี อภัย จันทนจุลกะ เป็นประธาน

เมื่อมีการประชุมนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม พระธรรมราชานุวัตร ได้กล่าวย้ำให้นักเรียนที่เป็นสามเณรให้คำมั่นสัญญาว่า อย่าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสียพลังศรัทธา ต้องศึกษาเล่าเรียนในผ้าเหลืองตลอดไป จนกระทั่งจบการศึกษา

พร้อมกันนั้น ท่านได้เล่าเรื่องที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระภิกษุรูปหนึ่งที่ จ.น่าน โดยเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาให้ถึงวัดที่พระภิกษุรูปนั้นอยู่ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากพระภิกษุรูปนั้น (พระธรรมราชานุวัตรจำไม่ได้ทั้งชื่อของพระและวัด) เรียนจบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แต่มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่พระภิกษุ เมื่อความทราบถึงพระองค์ จึงมีพระราชดำริว่า เมื่อเขาเรียนจบต้องให้ จึงทรงนำปริญญาไปพระราชทานถึงที่วัด

พระธรรมราชานุวัตร บอกกับพระภิกษุรูปนั้นว่า ไม่ควรลาสิกขา เพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เป็นอาทิกัมมะ หรือต้นแบบ ถึงเพียงนี้ เหตุการณ์นั้นผ่านมา 10 กว่าปีมาแล้ว และนับแต่ครั้งนั้น มศว ต้องพระราชทานปริญญาให้พระภิกษุที่เรียนจบตลอด ส่วนพระภิกษุรูปนั้นที่เป็นอาทิกัมมะ ยังอยู่ในสมณเพศ ช่วยสอนหนังสือพระภิกษุสามเณรจนถึงทุกวันนี้

พระธรรมราชานุวัตร กล่าวว่า พระเมตตาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญนั้น เป็นการสร้างศาสนทายาทโดยตรง และยังเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธรรมะ-จิตใจในรอบ 1 เดือน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์