โถ คนไทยยังเป็นมนุษย์ ไม่สมบูรณ์แบบ?

  • 16 เมษายน 2560 เวลา 11:33 น.
  • | เปิดอ่าน 4,622
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

โถ คนไทยยังเป็นมนุษย์ ไม่สมบูรณ์แบบ?

โดย...ส.คนจริง

คนไทยและชาวสุวรรณภูมิฉลองสงกรานต์กันไปแล้วตามวิถีและศรัทธาของแต่ละประเทศ ก็ไม่ทราบว่านางสงกรานต์ให้คุณให้โทษอย่างไรบ้าง เพราะนั่งหลับตามาบนหลังช้าง แต่ที่แน่ๆ ไม่มีใครหนีคำเตือนของพระพุทธองค์ที่เป็นพุทธภาษิตว่า ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายได้ ดังนั้นมาตรา 44 จะเป็นยาแรงขนาดไหนก็หยุดยั้งความตายไม่ได้ ถ้าคนยังตกอยู่ในความประมาท

จุลศักราช (จ.ศ.) 1379 หรือปีใหม่นี้ ผู้เขียนขอชวนผู้อ่านพูดคุย หลังจากอ่านหนังสือ คู่มือการขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่มีเรื่องเกี่ยวกับท่านผู้อ่านที่เป็นคนไทยทุกคน

ท่านผู้อ่านคิดอย่างไร ถ้ามีคนมาพูดกับท่านว่ายังไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ แม้จะเป็นคนที่มีอาการครบถ้วน 32 ประการ แต่บัดนี้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พูดแล้วว่าคนไทยยังไม่เป็นนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ จึงสร้างแผนผังการขับเคลื่อนเรียกว่าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ขึ้นมา ระยะเวลาปี 2559-2564 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดทางวิทยุถึงแผนแม่บทเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 14 เม.ย. ด้วยความภาคภูมิใจไปแล้ว

ตามแผนแม่บทนั้น ท่านตั้งโมเดลในการพัฒนาขึ้นมา 3 กล่อง คือ 1.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัญญา โดยขยายความว่าสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุล 2.สร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ขยายความว่าพุทธิศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา และจริยศึกษา 3.สร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน พร้อมทั้งมีบทขยายว่า 1.นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 2.ผนึกกำลังสานพลังประชารัฐ เน้นการพึ่งพากันเอง (มิใช่ตนเอง) และรวมเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง

ผู้เขียนอ่านแล้วสะดุดใจในกล่องที่ 2 คือสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ จึงสำรวจตัวเองในฐานะที่เป็นไทยคนหนึ่งว่าขาดตกบกพร่องอะไร ขนาดไหน ทำไมเขาจึงตราหน้าว่าหัวหยักๆ สักว่าเป็นคน ยังไม่เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ เป็นคน (ไทย) ภาษาอะไรกัน

ผู้เขียนเชื่อว่าคนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธที่สอนให้เป็นดีคนมีศีล มีธรรม โดยรักษาศีล 5 ไม่ขาดตกบกพร่อง (ไม่ใช่เพื่อสนองที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ที่ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราช ให้เป็นประธานการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 เมื่อเร็วๆ นี้) และ 3.ทำวัตรสวดมนต์ทุกเช้าเย็น เจริญภาวนา แผ่เมตตาให้ตนเอง และสรรพสัตว์สม่ำเสมอ อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบได้หรือไม่ ดังนั้น การที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เหมารวมคนไทยทั้งประเทศ ว่ายังเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบ จึงต้องสร้างให้สมบูรณ์นั้น ผู้เขียนคิดว่ากรรมการนี้คิดผิด ใช้ตรรกะอะไรมากำหหนดหลักการนี้

เมื่อศึกษาข้อความในหน้าที่ 3 เรื่องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่คณะกรรมการเสนอมาแล้ว ก็ไม่มีอะไรใหม่ นอกจากเตือนความจำศาสนิกให้รำลึกถึงหลักธรรมคำสอนของศาสนาว่ามีอะไร ให้ยึดอะไร ซึ่งเป็นหลักการที่ศาสนิกนั้นๆ รู้และปฏิบัติอยู่แล้ว เพียงแต่มาเน้นให้ ยึดพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งคนทั่วไปมีทั้ง 4 ข้อ (อาจไม่สมบูรณ์ 100%) แต่คนประเภทหนึ่งที่มีโอกาสดีกว่าคนทั่วไปมักจะขาด 4 ข้อนี้ คนประเภทนี้ มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีบ่นให้ฟังบ่อยๆ ซึ่งเป็นคนไทยที่ต้องสร้างให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ

กรรมการชุดนี้ต้องต้องศึกษาและเข้าถึงปัญหาคนที่มีปัญหา ไม่ใช่เหมารวม อย่าให้ คนไทยบ่นออกมาว่า

โถ สงสารคนไทย เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบ น่าสงสารจริงๆ

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธรรมะ-จิตใจในรอบ 1 เดือน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์