‘ความเมตตา ความกรุณา คือ สายใยแห่งธรรมของมนุษย์’

  • 18 เมษายน 2560 เวลา 14:18 น.
  • | เปิดอ่าน 4,013
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

‘ความเมตตา ความกรุณา คือ สายใยแห่งธรรมของมนุษย์’

พุทธศาสนาในประเทศไทยนอกจากเถรวาทแล้ว นิกายจีน หรือมหายาน นับว่าเป็นอีกนิกายหนึ่งที่มีผู้คนเคารพศรัทธาอย่างมากมายเหลือล้นไม่ต่างกัน เมื่อพูดถึงพุทธในแนวมหายานแล้วนั้น ความแตกต่างหลายอย่างในขนบประเพณีธรรมและสิ่งภายนอกของการครองจีวรของพระสงฆ์ตลอดทั้งวัตรปฏิบัติก็แตกต่างกัน แต่สิ่งที่หาได้แตกต่างกันเลย คือ เรื่องของเนื้อหาแห่งธรรม

ด้วยที่สุดก็เป็นไปเพื่อหอบพาหัวใจให้ไปถึงจุดหลอมละลายเหมือนพุทธศาสนาเถรวาท การหลอมละลายทั้งความโลภ ความโกรธ และความหลง การเดินทางของหัวใจที่จะให้ไปถึงจุดหลอมละลายได้นั้นสิ่งมีหลายเส้นทางเดิน ทุกเส้นทางต่างมีข้อวัตรเพื่อฝึกจิตฝึกตนด้วยกันทั้งสิ้น

ในเมืองไทยวัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาส นับได้ว่าเป็นวัดจีน ที่มีสาธุชนเดินทางไปศึกษาธรรมและน้อมนำไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนตลอด ต่อมาได้มีการสร้างวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ขึ้น บนเนื้อที่ 12 ไร่ ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี มีชื่อเป็นทางการว่า วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี 2539 แล้วเสร็จเมื่อปี 2551 โดยการอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จีนนิกายประเทศไทย ซึ่งพระเดชพระคุณอาจารย์ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) เป็นประธานในการจัดสร้าง และพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เป็นประธานที่ปรึกษาจัดสร้างฝ่ายสงฆ์

บริเวณภายในวัดสะอาดเรียบร้อย กว้างขวาง มีอากาศถ่ายเทสะดวกสายลมพัดโบกตลอดเวลาราวกับมีการวางหลักชัยภูมิเอาไว้ได้อย่างดี แม้อากาศภายนอกจะร้อนอบอ้าวเพียงใด แต่ภายในวัดนี้เย็นสดชื่นราวอยู่กับคนละโลก

ขณะที่เดินอยู่ในวัดเล่งเน่ยยี่ 2 นั้น ได้มีโอกาสพบกับพระสงฆ์รูปหนึ่ง มีจริยาวัตรงดงาม คอยต้อนรับและทักทาย รวมทั้งแนะนำสาธุชนที่เข้ามากราบสักการบูชาเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรูปองค์ใหญ่และสวยงามมากของวัด ต่อมาทราบว่าท่านชื่อ พระศิริชัย ฉายา เสี่ยใช้ เป็นหลวงจีนวินัยธร ตำแหน่ง คณานุกรม ประจำรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย

ท่านเมตตาแนะนำและให้ความรู้ญาติโยมที่เดินทางมาโดยไม่เลือก ที่รักมักที่ชัง จะฐานะไหนอายุเท่าไหร่ ท่านแนะนำให้ความรู้เสมอภาคเท่าเทียมกันหมด อดทำให้ผมสนใจท่านไม่ได้ เมื่อสนทนาธรรมกับท่าน ได้ความรู้มุมมองใหม่แปลกๆ ที่เราอาจไม่เคยคิดมาก่อนเลยก็ได้ “ความเมตตาเป็นสายใยแห่งธรรมของมวลหมู่มนุษยชาติ เป็นสิ่งที่มีมาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะคนไทย คนจีน คนแขก หรือคนชาติไหนๆ ถ้าเราเจริญเมตตาให้มากๆ บ่อยๆ ใจของเราจะสงบเย็นโดยธรรมชาติและสามารถค่อยๆ ลดทิฐิลง

ทิฐิความคิดเห็นที่แตกต่างนี้เองที่ทำให้เราในบางครั้งเครียด เป็นทุกข์ ความเมตตาจะช่วยเราได้มาก ถ้าหากเราเจริญอย่างจริงจัง แต่ความเมตตาที่เจริญนั้นควรประกอบไปด้วยปัญญามากำกับ”

ส่วนเจ้าแม่กวนอิม หรืออวโลกิเตศวร ของวัดนี้ เท่าที่ได้ถามกับผู้คนที่มากราบไหว้ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าเคารพศรัทธาพระองค์ท่านอย่างเต็มกำลังหัวใจแล้ว ไม่ใช่มากราบเพื่อร้องขอ เพื่อมาบนบาน แต่มากราบเพื่ออธิษฐานจิตเพื่อจะปฏิบัติตนให้อยู่ในรอยธรรม ทุกคนย่อมสำเร็จในสิ่งที่ใจของตนนั้นปรารถนาเหมือนกันหมด บางคนกล่าวถึงขนาดว่า ท่านศักดิ์สิทธิ์มาก ทุกข์ร้อนเรื่องใดมากราบอธิษฐานจิตตั้งมั่นใฝ่ในธรรมไม่ช้าไม่นานทุกอย่างที่ติดขัดย่อมสำเร็จประโยชน์

เทียนแก้วจำนวนไม่น้อย วางเรียงราย เป็นการบ่งบอกถึงจำนวนศรัทธาของผู้คนที่มากราบไหว้ด้วยหัวใจและต้องเป็นหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงจึงจะประสบผล แต่ถ้ามากราบเพื่อร้องขอแต่ไม่ปฏิบัติตัวให้อยู่ในรอยธรรมก็ยากที่จะสำเร็จ

พระสงฆ์นิกายจีนนี้ท่านฉันอาหารมังสวิรัติตลอดชีวิต...ไม่มีข้อยกเว้น เพื่อเป็นการปรับธาตุให้เบาต่อการดำรงอยู่ของความเป็นสมณะตลอด ทั้งเป็นการเจริญตามรอยธรรม พระศิริชัย ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า

“ถ้ามองสถาปัตยกรรมที่วัดนี้แล้ว สามารถเข้าใจถึงปริศนาธรรมบางประการที่มากกว่าเรื่องของความสวยงามได้ จะทำให้จิตใจเบิกบาน เพราะการวาดแต่ละภาพนั้นเป็นการวาดที่ต้องอาศัยฝีมือ สติ สมาธิ และการสอดแทรกถึงธรรมะเข้าไปด้วย บางภาพมีศิลปะที่อ่อนช้อยงดงามแต่เคร่งขรึมด้วยธรรมก็มี แต่จะอย่างไรเสีย ความเมตตาเป็นสิ่งที่ประเสริฐและมีอยู่ในใจของสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์โดยธรรมชาติ ปรารถนาให้ทุกคนเจริญในความเมตตาเพื่อให้เกิดความรัก ความกรุณา เกื้อกูล สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน รู้จักอภัยทานให้กัน ให้กับทุกสรรพชีวิต แล้วความสุขสวัสดิมงคลที่ปุถุชนแสวงหาย่อมจะปรากฏอย่างแท้จริงในหัวใจ”

ท่านใดที่ยังไม่เคยไปวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ควรหาโอกาสสักครั้ง ไปแล้วความสุขปีติในธรรมย่อมจะชักนำปรากฏ อย่างชนิดที่เรียกว่า เป็นบุญกุศลหนักหนาที่ได้มาวัดนี้ ได้มีโอกาสตั้งจิตอธิษฐาน บำเพ็ญธรรม สร้างบารมี ที่เปล่งปลั่งด้วยความเมตตา และกรุณา

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธรรมะ-จิตใจในรอบ 1 เดือน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์