ฝึกใจให้เป็นโสดาบัน

  • 02 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:22 น.
  • | เปิดอ่าน 10,269
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ฝึกใจให้เป็นโสดาบัน

โดย...ราช รามัญ

วันก่อนท่านพระมหา ดร.พิรุฬห์ พทฺธสีโล มาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ ท่านเป็นพระภิกษุที่อยู่ในประเทศอินเดียมายาวนานกว่า 15 ปี และเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.9 หรืออดีตพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องราวต่างๆ มากมาย ทั้งในเรื่องของธรรมะและเรื่องในพุทธภูมิ ทั้งในมิติที่กว้างและลึก

ในปัจจุบันท่านได้มาสร้างวัดไทยภูริปาโล ในเมืองคยา ประเทศอินเดีย และสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล อีกแห่งหนึ่งในบริเวณเดียวกันกับวัด

ตลอดทั้งสร้างที่พักต้อนรับผู้แสวงบุญอย่างใหญ่โต ที่ถนนบายพาสของประเทศอินเดีย ซึ่งเลยจากสนามบินคยามาเพียงอึดใจเดียว

หลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทองยอด ภูริปาโล (อดีตพระเทพโพธิวิเทศ) พระผู้ทรงธรรมอันยิ่งใหญ่อยู่แดนพุทธคยามา 50 ปี ได้ละสังขารลงแล้วนั้น ท่านพระมหา ดร.พิรุฬห์ ได้เดินทางไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ระยะหนึ่งกับสหธรรมิก เพื่อที่จะได้ประสบการณ์ใหม่ จากเมืองที่เจริญที่สุดแล้วของโลก จากนั้นท่านก็กลับมาอยู่ที่ประเทศอินเดียอีกครั้ง ตามคำนิมนต์ของท่านพระครูฉลอง ซึ่งเป็นอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ท่านเคารพนับถือ

คราวหนึ่งที่ได้สนทนาธรรมกับท่าน ก็ทำให้เห็นเจตนาของการที่มาสร้างวัดและสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล และการดำรงอยู่ที่พุทธคยาของท่าน

“การที่มาอยู่ที่นี่ มีความสงบมาก มีความรู้สึกว่าอยู่ใกล้พระศาสดา เวลาที่ไม่ใช่ฤดูไหว้พระ ไม่มีโยมมา อาตมาและคณะแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมก็จะไปปฏิบัติธรรมที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และก่อสร้างวัดและโรงพยาบาลควบคู่กันไป ตลอดทั้งปรับอาคารที่มีอยู่ให้อยู่ในลักษณะที่สะอาดและสงบ เวลาที่ญาติโยมมาจะได้มีที่พักเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และที่สำคัญ สะอาดและดีต่อสุขภาพ เพราะที่อินเดียฝุ่นเยอะ ดังนั้นเรื่องสุขภาพจึงสำคัญยิ่ง”

ขณะที่คุยกันอยู่มีแขกอินเดียมาจากไหนไม่ทราบ...ทำท่าทางแบบไม่ค่อยดี ท่านพระมหาได้หันไปพูดคุยภาษาฮินดี้เบาๆ นิ่มๆ ตามความเป็นสมณะ ยาวพอประมาณ แขกคนนั้นจึงนั่งลงแล้วก้มกราบท่านอย่างอ่อนน้อม

ท่านพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาฮินดี้ นับได้ว่าไม่ธรรมดาครับ...แต่ท่านเป็นพระที่นิ่งๆ เงียบๆ บางทีญาติโยมจะมาถวายอะไร ท่านก็บอกว่าถวายกับรูปไหนก็ได้ เป็นพระเหมือนกัน ไม่ต้องรอประธานสงฆ์ก็ได้

คราวหนึ่งได้มีโอกาสฟังธรรมะจากท่าน เรียกได้ว่าจับใจนัก...

อริยบุคคลขั้นต้น คือ โสดาบัน เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ ปิดประตูอบายภูมิแล้ว โยมทุกคนเป็นโสดาบันได้ พระทุกรูปเป็นได้ แม่ชีทุกคนเป็นได้เช่นกัน โยมเป็นโสดาบันมีครอบครัวได้ ทำงานออฟฟิศได้ อยู่คอนโดได้ ขับรถได้ การเป็นอริยบุคคลที่มีคุณค่าของโลกนี้มาก

คำว่า โสดาบัน ที่เป็นกันได้ เป็นเพราะหัวใจเข้าถึงธรรม เป็นผู้ละซึ่งความเชื่อเดิมว่า ร่างกายนี้เป็นอัตตายึดถือได้ เป็นผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ทั้งปวง เป็นผู้ที่ไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ มีจริงไหม ดีจริงไหม ทุกอย่างถูกลอกอย่างงดงาม ละออกไปจากหัวใจ

การกระทำของผู้ที่เป็นโสดาบันนั้น ความบริสุทธิ์ของศีลทั้ง 5 ข้อ หมดจดงดงามมาก เป็นผู้มีสติและความรู้สึกตัวที่มีมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป จิตใจไม่คิดอะไรที่เป็นไปในฝ่ายอกุศล พูดง่ายๆ ว่า คิดแต่ในมุมที่ดี ในมุมที่เป็นบวกทุกๆ เรื่องราวที่พบที่เห็น ที่สำคัญแม้ว่าจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ใดๆ ผู้ที่เป็นโสดาบันนั้นท่านก็ไม่ปฏิเสธที่จะไปร่วมงาน (สำหรับฆราวาสนะ) ไปแต่ไม่ข้องเกี่ยวกับของมึนเมาเลย

ในพระพุทธศาสนาครั้งพุทธกาลนั้น มีโสดาบันหลายคนที่เป็นคนธรรมดาอยู่มากมาย ไม่ว่าจะนายสุทัตตะ หรืออนาถปิณฑิกเศรษฐี ผู้ที่สร้างทานบารมียิ่งใหญ่ มีก้อนข้าวให้ผู้ยากไร้เสมอ หรือจะนางวิสาขา ผู้ได้โสดาบันมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ

ถ้าใจเราพร้อมที่ฝึกตนให้เป็นโสดาบัน สิ่งแรกอาตมาขอแนะนำว่า ให้น้อมคุณธรรมของโสดาบันนั้นแล มาปฏิบัติที่ใจ ปฏิบัตินานๆ ไปจะเคยชินจนเป็นลักษณะนิสัยและพฤติกรรม เมื่อคุณธรรมนั้นติดอยู่กับตัวกับหัวใจแล้วจะเป็นอย่างเสียมิได้ เราก็ฝึกไปอีกเรื่อยๆ จากที่เป็นโสดาปัตติมรรค เราจะกลายเป็นโสดาปัตติผล คือ ได้เป็นอริยบุคคลจริงๆ ขึ้นมา เป็นโสดาบันจริงๆ ขึ้นมา

แต่ทั้งหมดทั้งปวงอยู่ที่ใจของเราว่า ใจเราพร้อมจริงหรือไม่ คุณธรรม 3 ข้อของโสดาบันนั้น ประกอบด้วย

1.ละความยึดมั่นในอัตตาตัวตน 2.ละความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด 3.ไม่สนใจเรื่องไสยศาสตร์ทุกแขนง ไม่ว่าจะดูดวงไม่ว่าจะไปเป่าน้ำมนต์พ่นหมากคากน้ำลาย สิ่งเหล่านี้โสดาบันทิ้งหมด จากนั้นต้องไม่ลืมเรื่องใหญ่ คือ มีศีล 5 ครบสมบูรณ์ทุกข้อ และหมั่นสร้างทานและภาวนาอยู่เนื่องๆ นำสิ่งเหล่านนี้ไปปฏิบัติตลอดเวลา 3-5 ปี จิตใจเปลี่ยน นิสัยเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยน และอีกไม่นานเลยเราจะได้พบกับเนื้อนาโพธิแท้ๆ แห่งความเป็นโสดาบัน

นี่คือคำเทศน์สอนของท่าน ที่มีให้ญาติโยมที่เดินทางไปอินเดียเพื่อไปปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ถ้าท่านใดปรารถนาจะเดินทางไปประเทศอินเดีย แนะนำให้ไปพักและปฏิบัติธรรมที่ภูริปาโล เป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นทั้งโรงพยาบาลที่กำลังเริ่มก่อสร้าง แต่สะอาดและสะดวกทุกอย่าง แล้วจะได้ร่วมบุญสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลกัน

ติดต่อวัดไทยภูริปาโล ที่อีเมล Phuripalomeditation@gmail.com และ ID LINE : sodsai898

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธรรมะ-จิตใจในรอบ 1 เดือน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์