เมื่อแรกเกิดมหาสงคราม (Great War) หรือสงครามโลกครั้งที่ 1

  • 03 กันยายน 2560 เวลา 18:00 น.
  • | เปิดอ่าน 925
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

เมื่อแรกเกิดมหาสงคราม (Great War) หรือสงครามโลกครั้งที่ 1

โดย เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ร.4

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์หนังสือ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 งานพระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป จัดพิมพ์ จำนวน 500 ชุด จำหน่ายในราคา ชุดละ 3,000 บาท หนังสือเล่าเรื่องโดยสรุปว่า เมื่อแรกเกิดมหาสงคราม (Great War) หรือสงครามโลกครั้งที่ 1 (World War I หรือ First World War) ในทวีปยุโรป เมื่อพุทธศักราช 2457 (คริสต์ศักราช 1914) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า สยามเป็นประเทศเล็ก อีกทั้งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศคู่สงครามทั้งสองฝ่าย ประกอบกับภัยสงครามคงจะไม่กระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของไทยมากนัก จึงทรงดำเนินพระบรมราโชบาย

"กรุงสยามเป็นกลางในระหว่างการสงคราม" เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง และพสกนิกรทั่วพระราชอาณาเขต

อย่างไรก็ดี ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่า สยามคงไม่สามารถดำรงสถานะเป็น กลางอยู่ได้โดยตลอด เพราะประเทศเพื่อนบ้าน ที่รายรอบราชอาณาจักรอยู่นั้นล้วนเป็นอาณานิคมของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งสิ้น หากเจ้าอาณานิคมของประเทศเหล่านั้นสงสัยในความเป็นกลางของสยามเมื่อใด สยาม ก็จะอาจจะตกอยู่ในอันตราย ด้วยเหตุนี้ สยามคงต้องเข้ากับฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุด ทรงเล็งเห็นว่าในระยะนั้นคนไทยจำนวนมาก ต่างสนใจติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของการสงคราม จึงทรงพระราชอุตสาหะแปลบทความ รายงานข่าว และนิยาย สงครามจากหนังสือพิมพ์ ต่างประเทศ รวมทั้งทรงพระราชนิพนธ์บทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามเป็นจำนวนมาก ส่งไปลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ พระราชนิพนธ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการโน้มน้าวประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์และเข้าใจเหตุผลที่ต้องทรงประกาศสงครามในระยะเวลาต่อมาเป็นอย่างดี

เมื่อสงครามสิ้นสุด สัมพันธมิตรเป็นฝ่าย มีชัย ประเทศไทยได้รับประโยชน์มากมายหลายประการ ที่สำคัญที่สุดคือ การได้ยกเลิกสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ที่ทำให้ไทยต้องเสียเอกราชทางศาล และสัญญาว่าด้วยการเก็บภาษีขาเข้าที่ทำให้ไทยเสียสิทธิในการกำหนดภาษีขาเข้า ซึ่งมีส่วนชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติมานานกว่า 60 ปี

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยเอกราชอันบริบูรณ์ และได้พัฒนาเศรษฐกิจมาจนเข้มแข็งในบัดนี้ ก็ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ และพระราชอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปฐม

ท่านสามารถซื้อได้ที่มูลนิธิพระบรมราชา นุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี โทรศัพท์ 02-281-4659 และ 02-282-2886 และมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขา ภายในวัดมกุฏกษัตริยาราม โทรศัพท์ 02-280-1374 โทรสาร 02-282-1375

website : www.rama4foundation.org Facebook : www.facebook.com/Rama4Foundation/

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธรรมะ-จิตใจในรอบ 1 เดือน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์