การเงิน-การคลัง

พับแผนลดภาษี ณ ที่จ่าย

  • 26 มกราคม 2558 เวลา 07:19 น.
  • | เปิดอ่าน 6,918
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

พับแผนลดภาษี ณ ที่จ่าย

สรรพากรล้มแผนลดหักภาษี ณ ที่จ่าย จาก 10% เหลือ 5% หลังเก็บภาษีต่ำเป้ากว่า 1.7 แสนล้านบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังชะลอแผนที่จะเสนอรัฐบาลให้ลดการหักภาษี ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาจากปัจจุบัน ที่กำหนดให้หักไว้ในอัตรา 10% ให้เหลือหักไว้เพียง 5% เพื่อให้สอดคล้องกับภาระของผู้มีเงินได้ที่ลดลงจากการปรับขั้นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เพิ่มจาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น ที่รัฐบาลได้ดำเนินการและมีผลไปเมื่อปีภาษี 2556

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังต้องทบทวนการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ 2558 ใหม่ เพื่อใช้เป็นฐานการจัดทำงบประมาณปี 2559 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2558 ได้จริง 2.2 ล้านล้านบาท จากเป้าที่ตั้งไว้ 2.32 ล้านล้านบาท หรือเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้า 1.2 แสนล้านบาท หรือ 5%

เมื่อแยกการเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2558 จะเป็นของกรมสรรพากรเก็บได้ 1.79 ล้านล้านบาท จากเป้าที่ตั้งไว้ 1.96 ล้านล้านบาท หรือเก็บได้ต่ำกว่าเป้า 1.7 แสนล้านบาท เก็บต่ำกว่าเป้าปีงบประมาณ 2557 ที่กรมสรรพากรเก็บได้ต่ำกว่าเป้า 1.6 แสนล้านบาท เนื่องจากการลดภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมถึงราคาน้ำมันลดลงทำให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้มาก

ขณะที่กรมสรรพสามิตเก็บภาษีได้ 4.48 แสนล้านบาท จากเป้าที่ตั้งไว้ 4.21 แสนล้านบาท มากกว่าเป้า 2.7 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีการปรับขึ้นภาษีน้ำมันดีเซลมาอยู่ที่ 3.25 บาท/ลิตร ด้านกรมศุลกากรคาดว่าจะเก็บภาษีได้ 1.2 แสนล้านบาท จากเป้าที่ตั้งไว้ 1.22 แสนล้านบาท หรือต่ำกว่าเป้า 2,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2558 คาดว่าการส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจจะได้ 1.25 แสนล้านบาท จากเป้าที่ตั้งไว้ 1.2 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้า 5,000 ล้านบาท ขณะที่การนำส่งรายได้ของหน่วยงานอื่นจะได้ 1.42 แสนล้านบาท จากเป้า 1.46 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 4,000 ล้านบาท

สำหรับเป้าการเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2.33 ล้านบาท ขยายตัวจากรายได้ปีงบประมาณ 2558 ที่คาดว่าจะเก็บได้ 5.6% แบ่งเป็นการเก็บภาษีของกรมสรรพากร 1.89 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1 แสนล้านบาท กรมสรรพสามิตมีเป้าเก็บภาษี 4.96 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.8 หมื่นล้านบาท ขณะที่กรมศุลกากรมีเป้าเก็บภาษี 1.2 แสนล้านบาท ด้านการส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจมีจำนวน 1.2 แสนล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากผลประกอบการแย่ลงตามภาวะเศรษฐกิจ หากคาดว่า ปี 2559 จะเก็บรายได้ตามเป้าหมายอาจจะต้องขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์