การเงิน-การคลัง

แบงก์ไทยปึ้กสภาพคล่องสูงลิ่วรับมือเงินไหลออก

  • 20 มีนาคม 2560 เวลา 07:38 น.
  • | เปิดอ่าน 2,554
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

แบงก์ไทยปึ้กสภาพคล่องสูงลิ่วรับมือเงินไหลออก

ธปท.เผยแบงก์ไทยสำรองสภาพคล่องสูงลิ่ว 174% รับมือความผันผวน หากเงินอาจไหลออกรุนแรงได้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) ที่ ธปท.ให้ดำเนินการตั้งแต่เดือน ม.ค. 2559 โดยครบ 1 ปีในเดือน ม.ค.ปีนี้ พบว่าสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบเพิ่มขึ้นถึง 2.7 แสนล้านบาท หรือ 8% จาก 3.4 ล้านล้านบาท เป็น 3.7 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไหลออกสุทธิภายใน 30 วันอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการกันสำรองตาม LCR ที่ 174 % สูงกว่าเกณฑ์ 100% ที่ ธปท.กำหนดไว้ สะท้อนความเข้มแข็งของสถาบันการเงินไทยที่สามารถสำรองได้เร็วกว่ากำหนด เพราะเดิม ธปท.ตั้งเป้าว่าให้ทยอยตั้งจนครบ 100% ในปี 2563

ทั้งนี้ แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ มียอดสินทรัพย์สภาพคล่อง 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7 แสนล้านบาท หรือ 5.5% เทียบประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิภายใน 30 วันอยู่ที่ 1.85 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 173% และสาขาธนาคารต่างประเทศ มียอดสินทรัพย์สภาพคล่อง 4.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.04 แสนล้านบาท หรือ 29% จากประมาณการเงินสดไหลออกสุทธิ 30 วัน วงเงิน 2.52 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 184%

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์