การเงิน-การคลัง

คลังบี้สรรพากรไล่จับธุรกิจใหญ่สกัดเลี่ยงภาษี

  • 21 เมษายน 2560 เวลา 09:08 น.
  • | เปิดอ่าน 8,067
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

คลังบี้สรรพากรไล่จับธุรกิจใหญ่สกัดเลี่ยงภาษี

คลังสั่งสรรพากรประกบนิติบุคคลรายใหญ่ หลังพบทำราคาต่ำเลี่ยงเสียภาษี พร้อมให้รายงานทุกเดือน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้เห็นชอบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีปีงบประมาณ 2560 ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร และให้ดำเนินการตามแผนแล้ว โดยในส่วนกรมสรรพากรได้ให้ทบทวนเพิ่มเติมการเก็บภาษีนิติบุคคล รายใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีช่องรั่วไหลอยู่มาก ทำให้ 3-4 ปีที่ผ่านมา การเก็บภาษีรายใหญ่ต่ำกว่าเป้า แต่มีความสำคัญเพราะมีสัดส่วนสูงถึง 70-80% ของรายได้ภาษีนิติบุคคลทั้งหมด

ทั้งนี้ ได้ให้กรมสรรพากรเข้มงวดในการวิเคราะห์การเสียภาษีที่ผิดปกติเป็นรายอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมไหนมีช่องโหว่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีการส่งผ่านซื้อขายราคาสินค้าต่ำเพื่อจะได้มีภาระภาษีไม่มาก รวมถึงผู้ประกอบการที่มีการขอคืนภาษีไม่ถูกต้องที่พบว่ายังมีอยู่จำนวนมาก โดยให้รายงานให้คลังทราบทุกเดือนถึงปัญหาและอุปสรรค และแผนแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ปัจจุบันผู้เสียภาษีนิติบุคคลรายใหญ่ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมากกว่า 1,000 ราย จากผู้เสียภาษีนิติบุคคลรวม 6 แสนราย โดยกรมสรรพากรให้เหตุผลว่าการเก็บภาษีรายใหญ่ต่ำกว่าเป้า ส่วนหนึ่งมาจากการลดอัตราภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 20%

อย่างไรก็ตาม คลังได้ให้กรมสรรพากรเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์การเสียภาษีที่ผิดปกติของผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่นที่ผ่านมาราคาน้ำมันลดลงมาก ผู้ประกอบการมีต้นทุนลดลง แต่ไม่ลดราคาสินค้า น่าจะมีผลกำไรมากขึ้น เป็นต้น

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์