การเงิน-การคลัง

พรบ.กรมศุลฯใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว

  • 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:19 น.
  • | เปิดอ่าน 46,504
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

พรบ.กรมศุลฯใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว

กฎหมายใหม่กรมศุลฯ ประกาศแล้ว เผยมาตรา 19 ให้อำนาจสอบเสียภาษีไม่ครบถ้วน ย้อนหลังได้แค่ 3 ปี

มื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยมีการกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบภาษีย้อนหลังไว้ชัดเจนในมาตรา 19

ทั้งนี้ ในมาตรา 19 ให้อำนาจกรมศุลกากรในการประเมินอากรกรณีพบว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรไม่เสียภาษี หรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน โดยพนักงานศุลกากรมีอำนาจประเมินภาษีภายในกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นใบขนสินค้า เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ไม่อาจประเมินอากรได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สามารถขอขยายเวลาต่อได้อีกไม่เกิน 2 ปี

นอกจากนี้ ในกรณีที่ปรากฏ หลักฐานที่อธิบดีกรมศุลกากรเชื่อได้ว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรมีเจตนาใน การฉ้อฉลอากร ให้พนักงานศุลกากรมีอำนาจประเมินอากรได้อีกภายในกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลา

แหล่งข่าวจากกรมศุลกากร เปิดเผยว่า สาเหตุที่มีมาตรา 19 เพื่อกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบภาษีย้อนหลังให้ชัดเจน ขณะที่กฎหมายเดิมไม่ได้มีการกำหนด ทำให้เอกชนมีปัญหา เพราะถูกตรวจสอบย้อนหลังทั้งที่ เวลาผ่านไปนานแล้ว ทำให้หาเอกสารหลักฐานได้ยาก

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน