การเงิน-การคลัง

สรรพากรแจ้งเตือนนายจ้างได้ลดภาษีจ้างสูงวัยทำงาน

  • 12 สิงหาคม 2560 เวลา 08:01 น.
  • | เปิดอ่าน 3,696
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

สรรพากรแจ้งเตือนนายจ้างได้ลดภาษีจ้างสูงวัยทำงาน

สรรพากรเตือนผู้ประกอบการอย่าลืมแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า จ้างผู้สูงอายุทำงาน หมดเขต 31 ส.ค.นี้

แหล่งข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรขอแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุทำงานและใช้สิทธินำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษี 2 เท่า ให้ลงทะเบียนการใช้สิทธิในรอบบัญชีปี 2559 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2560 นี้ หากไม่ดำเนินการจะไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้

สำหรับมาตรการภาษีจ้างผู้สูงอายุทำงานเป็นนโยบายของรัฐบาลในการดูแลผู้สูงอายุให้มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ออกมาตรการให้ผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ค่าจ้างไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ให้มาหักลดหย่อนได้ 2 เท่า ซึ่งนายจ้างสามารถจ้างผู้สูงอายุได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด

นอกจากนี้ ลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิได้ทั้งลูกจ้างเดิมที่จ้างอยู่แล้วและลูกจ้างที่เข้ามาใหม่ แต่ต้องไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ทำงานอยู่ รวมทั้งบริษัทลูกของบริษัทที่ทำอยู่ด้วย

ทั้งนี้ มาตรการภาษีจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานมีผลบังคับตั้งแต่รอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการรองรับสังคมผู้สูงอายุของไทย ที่ภาครัฐจะต้องใช้เงินงบประมาณดูแลสวัสดิการต่างๆ จำนวนมาก

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์