การเงิน-การคลัง

คลังตั้งเป้าแก้ศก.โตกระจุก

  • 06 ตุลาคม 2560 เวลา 09:16 น.
  • | เปิดอ่าน 533
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

คลังตั้งเป้าแก้ศก.โตกระจุก

คลังเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจโตกระจุก วางเป้าหมายกระจายการขยายตัวเศรษฐกิจให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงทุกภาคส่วนให้เติบโตแบบหน้ากระดาน ไม่ให้เกิดกระจุกตัวอยู่ในเมืองเศรษฐกิจสำคัญ หรือผู้ประกอบการนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการรักษาสมดุลการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจระดับภูมิภาค โดยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาคในระดับจังหวัด ผ่านการจัดทำงบประมาณระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การ ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี กระตุ้นการลงทุนภาครัฐระดับจังหวัดและตำบล

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการระดับบุคคลและครัวเรือน เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน สินเชื่อประชารัฐผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ โครงการธงฟ้าประชารัฐ การจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นโยบายเหล่านี้เอื้อให้เกิดการลงทุน การผลิตเพื่อส่งออกและใช้ภายในประเทศ รักษาระดับการจ้างงาน เพิ่มระดับรายได้ และลดภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยได้ ช่วยให้การเติบโตที่มีคุณภาพกระจายตัวอย่างทั่วถึงและยั่งยืน คลังยังมีการดำเนินการมาตรการภาษีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น ภาษีการรับมรดก ซึ่งจะเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศ ยกระดับการดำรงชีวิตของประชาชนยากไร้ให้ดีขึ้น

"ในเดือนนี้คลังจะปรับประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ใหม่ จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.6% มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีขึ้น เพราะมีหลายปัจจัยดีกว่าที่คาดไว้ แต่การขยายตัวปีนี้คงยังไม่ถึง 4%" นายสุวิชญ กล่าว

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน