ประกันภัย

ขายเบี้ยคุ้มครองนักท่องเที่ยวแพ

  • 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:57 น.
  • | เปิดอ่าน 1,947
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ขายเบี้ยคุ้มครองนักท่องเที่ยวแพ

คปภ.คลอดกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสารแพ เพิ่มความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวทางน้ำ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้ให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้โดยสารแพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ประกอบการแพและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการใช้แพ

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับความคุ้มครองในขณะที่อยู่บนหรือในแพรวมทั้งผู้ที่กำลังขึ้นหรือลงแพ ยกเว้นผู้ควบคุมแพ ในกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1 แสนบาท/คน และค่ารักษาพยาบาลหากเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท/คน มีค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ในช่วงระหว่าง 100-150 บาท/คน แต่หากต้องการซื้อความคุ้มครองให้รวมถึง ผู้ควบคุมแพก็สามารถซื้อเพิ่มได้

"แม้กรมธรรม์นี้จะเป็นภาคสมัครใจ เนื่องจากกรมเจ้าท่าไม่ได้บังคับให้ผู้ประกอบการแพต้องทำประกันภัย แต่อยากให้ ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย และใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายทางการเงินแก่ผู้ประกอบการแพโดยสาร รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว หรือประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้แพให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย" นายสุทธิพล กล่าว

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์