ประกันภัย

เข้มบริหารความเสี่ยงรับมือประเมินการเงิน

  • 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:37 น.
  • | เปิดอ่าน 2,061
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

เข้มบริหารความเสี่ยงรับมือประเมินการเงิน

คปภ.ยกระดับคุณภาพบริหารความเสี่ยงประกันไทย รับมือการประเมินภาคการเงินปี 2561

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ที่จะมีขึ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา ทาง คปภ.ได้ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ได้เปิดตัวโครงการ "การศึกษาแนวทางประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท" (Own Risk and Solvency Assessment : ORSA) เพื่อสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยให้เป็นระบบ มีการระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนเมื่อบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส มาเป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อแนะนำ เพื่อให้บริษัทประกันภัยของไทยสามารถนำไปปฏิบัติได้

นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจและมุมมองในอนาคตของธุรกิจ รวมถึงการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนการดำรงเงินกองทุน ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ (Enterprise Risk Management หรือ ERM) ที่ประกาศใช้ไปก่อนหน้านี้ครอบคลุมการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการทดสอบภาวะวิกฤต

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์