ข่าวหุ้น-ทองคำ

"เอไอเอส"กลืนล็อกซอินโฟ ทุ่ม4.6พันล้านทำคำเสนอซื้อหุ้น

  • 09 ตุลาคม 2560 เวลา 07:52 น.
  • | เปิดอ่าน 3,683
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

"เอไอเอส"กลืนล็อกซอินโฟ ทุ่ม4.6พันล้านทำคำเสนอซื้อหุ้น

สิงเทลปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มให้เอไอเอสเข้าซื้อหุ้นบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ ทั้งหมดจากไทยคม สิงเทล และรายย่อยราคาหุ้นละ 7.8 บาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 2 ต.ค.ได้อนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ (ซีเอสแอล) จำนวน 594 ล้านหุ้น หรือ 4,637 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นทุกราย คือ 42.07% หรือ 250 ล้านหุ้น จากบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส (ดีทีวี) บริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม 14.14% หรือ 84 ล้านหุ้น จากบริษัท สิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคชั่น (สิงเทล) และ 43.79% จากผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดในราคาหุ้นละ 7.80 บาท จากราคาปิดล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้นละ 7.70 บาท

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขในการเข้าซื้อว่าจะยกเลิกคำเสนอซื้อหากมีผู้เสนอขายหุ้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด หรือ 297 ล้านหุ้น

ล่าสุด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (เอดับบลิวเอ็น) บริษัทย่อยของเอไอเอสได้เข้าทำสัญญาแบบมีเงื่อนไขและไม่ผูกพันกับดีทีวีแล้ว เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยดีทีวีและสิงเทลตกลงที่จะขายหุ้นซีเอสแอลในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหุ้นโดยสมัครใจในราคาหุ้นละ 7.8 บาท รวม 56.21% หรือ 334 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ จะต้องเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ ดีทีวีเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม โดยเอไอเอสและไทยคมนั้นมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ อินทัช โฮลดิ้งส์ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในดีทีวีและสิงเทลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 23.3% ในเอไอเอส และถือหุ้น 21% ในอินทัช โฮลดิ้งส์

อย่างไรก็ดี ซีเอสแอล ก่อตั้งเมื่อปี 2537 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีแบบครบวงจรสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีทั้งอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ คลาวด์คอมพิวติ้ง และระบบโครงข่ายพื้นฐานด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 149 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.25 บาท

นอกจากนี้ ผลประกอบการย้อนหลัง ครึ่งปีแรก 2560 มีกำไรสุทธิ 154 ล้านบาท จากปี 2559 มีกำไร 306 ล้านบาท และปี 2558 มีกำไร 315 ล้านบาท

สำหรับการเข้าลงทุนในซีเอสแอลครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเอไอเอสมีความเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจสื่อสารข้อมูลองค์กรและจะช่วยขยายขอบข่ายการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร อีกทั้งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจสื่อสารข้อมูลองค์กร

ด้าน บริษัท ไทยคม ได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นในการตกลงเข้าทำรายการให้ดีทีวีขายหุ้นซีเอสแอลให้เอดับบลิวเอ็น นอกจากนั้นได้กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 พ.ย.นี้เพื่อพิจารณาในเรื่องนี้

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน