ข่าวหุ้น-ทองคำ

ตลท.ปลดSPหุ้นAQแล้ว

  • 09 ตุลาคม 2560 เวลา 11:42 น.
  • | เปิดอ่าน 1,094
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ตลท.ปลดSPหุ้นAQแล้ว

ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมายห้ามซื้อขาย หุ้นบริษัทเอคิว เอสเตท หลังทยอยแจ้งงบการเงินรายไตรมาสแล้ว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศว่า ตลาดได้ปลดเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย(SP) หุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ) โดยให้เหตุผลว่า บริษัทได้ทยอยส่งงบการเงินรายไตรมาสมาสแล้ว และล่าสุดได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 แล้ว

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณางบการเงินของ AQ แล้ว ไม่พบว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เนื่องจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารหรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแต่ออย่างใด

ดังนั้นเพื่อให้หลักทรัพย์ของ AQ สามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 29(3) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายการชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 กำหนดให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ AQ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด ( Ceiling หรือ floor)

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หยุดพักการซื้อขายโดยขึ้นเครื่องหมาย SP บนหลักทรัพย์ของบริษัท AQ มาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา เนื่องจาก AQไม่สามารถนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558 และในงวดถัดมาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ราคาสุดท้ายของ AQ ก่อนถูกห้ามการซื้อขายอยู่ที่ 0.22 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานของ AQ ทยอยปรับตัวดีขึ้น โดยงวดปี 2558 ขาดทุนสุทธิ 2,216 ล้านบาท และขาดทุนเพิ่มเป็น 3,744 ล้านบาท ในงวดปี 2559

ส่วนปี 2560 งวดไตรมาส 1 ปี 2560 ผลประกอบการขาดทุนสุทธิเหลือเพียง 61 ล้านบาท และลดลงเหลือเพียง 54 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ส่วนงวด 6 เดือน ขาดทุน 116 ล้านบาทเท่านั้น

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์