ไลฟ์

5 เรื่องต้องเคลียร์ ก่อนเริ่มงานใหม่

  • 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:50 น.
  • | เปิดอ่าน 3,102
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

5 เรื่องต้องเคลียร์ ก่อนเริ่มงานใหม่

เรื่อง ราตรีแต่ง

เฟิร์สจ็อบเบอร์เพิ่งเริ่มหางาน หรือแม้แต่คนทำงานมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว หลายๆ คน อาจจะเคยลืมหรือมีความรู้สึกไม่กล้าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆ ที่คนทำงานจะได้รับ ซึ่งความเป็นจริงแล้วการสอบถามเป็นสิทธิที่คนทำงานทุกคนพึงมี เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนตกลงเข้าร่วมงาน จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์สมัครงาน เผย 5 เรื่องที่คนทำงานต้องสอบถามให้ชัดเจน ก่อนตัดสินใจตกลงเข้าร่วมงานกับองค์กร

ข้อแรก ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ ข้อสอง เงินเดือนและรายได้พิเศษอื่นๆ ข้อสาม สวัสดิการพิเศษ ข้อสี่ วัน-เวลาทำงาน และสิทธิการลาประเภทต่างๆ และข้อ 5 กฎระเบียบหรือวัฒนธรรมที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ควรทำในวันเซ็นสัญญาคือ การตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะหากปล่อยสิ่งเหล่านี้ผ่านไปโดยไม่คุยให้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย อาจทำให้เราเสียผลประโยชน์และกลายเป็นปัญหาในอนาคตจนทำให้ไม่สามารถทำงานในองค์กรนั้นๆ ต่อไปได้

ในฐานะกูรูคร่ำหวอดในวงการหางาน แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม อธิบายรายละเอียดสำหรับการมองเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ก่อนเริ่มร่วมงานกับองค์กร ดังนี้

ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ

แม้ว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่างานที่สมัครคือตำแหน่งอะไรและมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง แต่ในวันที่มี เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งรับเข้าทำงาน เราก็ควรสอบถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งว่าเป็นตำแหน่งเดียวกับที่สนใจจริง หรือไม่ และขอบเขตความรับผิดชอบเป็นไปตามที่เราเข้าใจหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่มีการพูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องนี้อาจจะพบปัญหาเรื่องสมัครไปตำแหน่งหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลาเข้าทำงานจริงๆ กลายเป็นว่าได้รับมอบหมายให้ไปทำงานในอีกตำแหน่งหนึ่งแทน และไม่มีความถนัดเป็นปัญหาในการผ่านการทดลองงาน

เงินเดือนและรายได้พิเศษอื่นๆ

เรื่องรายได้หรือเงินเดือนที่จะได้รับ แม้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ก็เป็นสิทธิของคนทำงานที่สามารถสอบถามกับองค์กรได้ก่อนจะตกลงเข้าทำงาน เช่น ฐานเงินเดือนที่ได้รับเท่าไร เงินเดือนที่ได้รับรวมกับเบี้ยพิเศษอื่นๆ หรือไม่ รวมถึงองค์กรมีการจ่ายเบี้ยขยัน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น และโบนัสอย่างไร

สวัสดิการพิเศษ

แน่นอนว่าทุกองค์กรต้องมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้พนักงานอยู่แล้ว แต่การสอบถามถึงสวัสดิการพิเศษก็เป็นสิทธิที่คนทำงานพึงกระทำได้ เช่น องค์กรมีประกันสุขภาพและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ด้วยหรือไม่ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ของคนทำงานทุกคนที่ต้องทราบ เพื่อจะได้รู้ว่าองค์กรนั้นๆ มีนโยบายในการดูแลพนักงานอย่างไร

วัน-เวลาทำงาน และสิทธิการลาประเภทต่างๆ

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องเคลียร์ให้ชัดเจน เช่น วันที่เริ่มงาน วันและเวลาการทำงาน นั้นเป็นอย่างไร นอกจากนี้ควรสอบถามเรื่องสิทธิของวันลา ตลอดจนกฎระเบียบการใช้วันลาแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากแต่ละองค์กรก็จะมีการบริหารจัดการเรื่องวันลาแตกต่างกันไป

กฎระเบียบที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

การสอบถามเรื่องกฎระเบียบ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรในสิ่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษ แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่คนทำงานมีต่อองค์กร เช่น การแต่งกายมาทำงาน หรือการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในเวลางาน

เมื่อคุยรายละเอียดเบื้องต้นต่างๆ ด้วยวาจาเป็นที่เข้าใจตรงกันเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญ คือ การเซ็นสัญญาจ้างงาน ซึ่งเป็นส่วนที่คนทำงานทุกคนควรตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อตกลงที่พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ได้ถูกระบุอยู่ในเอกสารสัญญาจ้างงานด้วยหรือไม่ ตลอดจนศึกษารายละเอียดของเอกสารสัญญาจ้างงานในส่วนอื่นๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะทำการเซ็นสัญญา เพราะอาจมีกฎระเบียบอื่นเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการพูดคุยกัน

หากปล่อยสิ่งเหล่านี้ผ่านไปโดยไม่คุยให้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย อาจทำให้เราเสียผลประโยชน์และกลายเป็นปัญหาในอนาคตจนทำให้ไม่สามารถทำงานในองค์กรนั้นๆ ต่อไปได้ n

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดไลฟ์สไตล์ในรอบ 7 วัน