ข่าว กทม.

ลุยจัดระเบียบสตรีทฟู้ด คืนเสน่ห์เมืองกรุง

  • 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:10 น.
  • | เปิดอ่าน 6,672
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ลุยจัดระเบียบสตรีทฟู้ด คืนเสน่ห์เมืองกรุง

ปลัดท่องเที่ยวฯ เผยเร่งจัดระเบียบสตรีท ฟู้ด เพื่อความสะอาด ปลอดภัย คืนเสน่ห์ให้กับกรุงเทพมหานคร

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เร่งจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง (สตรีท ฟู้ด) เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย โดยได้ดำเนินการบนพื้นฐานแห่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของทุกคน แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และบรรยากาศที่เป็นเสน่ห์ของย่านชุมชน และร้านอาหารริมทางไว้ เพื่อคืนเสน่ห์ให้กับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองน่าอยู่ น่ากิน อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ หลังจากมีการเผยแพร่บทความของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดระเบียบอาหารริมทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ทางแทรเวลเลอร์ดอทคอม ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอาหารริมทาง ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีมาตรการในระยะเร่งด่วน คือ หารือกับกรุงเทพฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ถึงแนวนโยบายของการจัดระเบียบของกรุงเทพฯ ดังกล่าว

นายพงษ์ภาณุ กล่าวอีกว่า ในส่วนมาตรการในระยะยาวจะได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมผู้ประกอบการในพื้นที่ และภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมสตรีท ฟู้ด อย่างบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชัดเจน ทั้งขอบเขตนิยาม การกำหนดขอบเขตพื้นที่ กิจกรรมและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ไม่กระทบสิทธิพื้นฐานของบุคคลอื่น เน้นอาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ความสะอาด ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยของทุกคน

“กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังคงเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านอาหารริมทาง เพราะเป็นวัฒนธรรมการทานอาหารของไทย ซึ่งเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนไทยที่เป็นรายย่อยและเป็นเจ้าของกิจการ โดยภาครัฐสามารถควบคุมการบริการอาหารริมทางที่มีคุณภาพได้ เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากการได้รับประสบการณ์ที่ดีกับอาหารริมทางของไทย” นายพงษ์ภาณุ กล่าว

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดกทม.-ภูมิภาคในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์