เสนอจับสลากเลือกสว.ป้องกันฮั้ว

  • 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:13 น.
  • | เปิดอ่าน 2,887
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

เสนอจับสลากเลือกสว.ป้องกันฮั้ว

กรธ.เปิดเผยผลรับฟังความเห็นประชาชนตามภูมิภาคประเด็นเลือกสว. พบบางเวทีเสนอจับสลากเลือกสว.ป้องกันฮั้ว

ที่รัฐสภา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. โดยเนื้อหาของเวทีสัมมนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น ภายหลังกรธ.ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนตามภูมิภาค

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่างพ.ร.บ.ฯ กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 มาตรา 107 กำหนดให้การเลือกสว.ดำเนินการผ่านการเลือกกันเองของผู้สมัครตามแต่ละกลุ่มสาขาวิชาชีพ แต่ในหลายเวทีที่ไปรับฟังความคิดเห็นมีการเสนอว่าควรมีกลไกที่ป้องกันไม่ให้เกิดการฮั้วกันเอง พร้อมกับได้เสนอข้อเป็นพิจารณาว่าควรตัดสัดส่วนผู้สมัครสว.ในกลุ่มสตรีออกไปหรือไม่ เนื่องจากบางเวทีที่เราไปรับฟังความคิดเห็นได้สะท้อนว่าการกำหนดให้มีกลุ่มสตรีเป็นการเฉพาะนั้นจะทำให้ถูกมองว่าสตรีไม่มีความสามารถพอหรือไม่ ขณะที่ บางเวทีมองว่าควรให้คงสัดส่วนของสตรีเอาไว้

นายมนุชญ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกสว.ในครั้งนี้จะไม่มีการเปิดเวทีปราศรัยให้กับผู้สมัคร หรือการติดแผ่นป้ายตามพื้นที่สาธารณะ เพราะประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกสว.เหมือนกับการเลือกสส. ดังนั้น อาจจะเป็นการกำหนดให้ผู้สมัครทำการแนะนำกันเองในกลุ่มผู้สมัครสว.เท่านั้น

ด้านนายอนุมงคล ศิริเวทิน อนุกรรมการฯ กล่าวว่า ในบางเวทีที่ไปรับฟังความคิดเห็นมีการเสนอมาว่าควรให้มีการเลือกสว.ด้วยการจับสลากไปเลย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฮั้ว เนื่องจากมองว่าก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะเลือกให้ใครเป็นสว.นั้นต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามพร้อมกับกระบวนการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอและจังหวัดมาแล้ว ดังนั้น หากมาจับสลากให้ใครเป็นสว.ในขั้นตอนสุดท้ายก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใด แต่ก็มีบางเวทีที่เห็นว่าควรให้สว.มาจากการเลือกกันเองไว้ตามเดิม เพราะสว.เป็นผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ จึงควรเป็นบุคคลที่ได้มาซึ่งตำแหน่งอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่ใช่การจับสลาก

นายอนุมงคล กล่าวว่า ขณะเดียวกัน การเลือกสว.ในครั้งนี้จะมีการจัดทำบัญชีรายชื่อสว.สำรองไว้ด้วย โดยหากสว.ที่มีจากกลุ่มใดต้องพ้นจากตำแหน่ง จะเป็นผลให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไว้ในบัญชีสำรองลำดับแรกของกลุ่มนั้นเข้ามาดำรงตำแหน่งสว.ต่อทันที

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในกรธ. กล่าวว่า แม้การเลือกสว.จะเป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครสว. แต่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลมายังผู้ทำหน้าที่จัดการสมัครสว.ได้ว่าผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์