โพลเผยคนหนุน มาร์ค-ยิ่งลักษณ์ เป็นหัวหน้าปชป.-เพื่อไทย

  • 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:10 น.
  • | เปิดอ่าน 16,470
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

โพลเผยคนหนุน มาร์ค-ยิ่งลักษณ์ เป็นหัวหน้าปชป.-เพื่อไทย

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "หัวหน้าพรรคการเมืองไทย ในทัศนะของประชาชน" โดยทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,317 คน ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค.2560 เรื่อง หัวหน้าพรรคการเมือง เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำพรรค รวมถึงการจะเป็นตัวเต็งในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปสรุปผลได้ดังนี้

ดุสิตโพลเผยคนยังสนบสนุน อภิสิทธิ์-ยิ่งลักษณ์เป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์-เพื่อไทย ชี้หัวหน้าพรรคมีผลต่อความนิยมของพรรค

เมื่อถามว่าประชาชนให้ความสำคัญต่อ “หัวหน้าพรรคการเมืองไทย” มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1มาก33.71% เพราะ มีผลต่อความนิยมของพรรค มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ ฯลฯ

อันดับ 2ค่อนข้างมาก29.38% เพราะ เป็นผู้กำหนดทิศทางและนโยบายของพรรค เป็นกำลังสำคัญในการหาเสียง อยากรู้ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรค ฯลฯ

อันดับ 3ค่อนข้างน้อย20.88% เพราะ ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดิม พวกพ้องเดียวกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นนายทุนของพรรค ฯลฯ

อันดับ 4น้อย16.03% เพราะ เป็นใครก็ได้ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ พิจารณาที่คุณสมบัติและผลงานมากกว่า ฯลฯ

เมื่อถามว่าคุณสมบัติหัวหน้าพรรคการเมืองไทยที่ดีควรเป็นอย่างไร?

อันดับ 1เป็นคนดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม83.45%

อันดับ 2ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน81.55%

อันดับ 3เก่ง ทำงานเร็ว มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ77.52%

อันดับ 4มีภาวะผู้นำที่ดี เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ72.29%

อันดับ 5เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย ประวัติดี ภาพลักษณ์ดี61.58%

เมื่อถามว่าใคร? ที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็น “หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์”

อันดับ 1อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ77.90%

อันดับ 2ชวน หลีกภัย66.59%

อันดับ 3 สุเทพ เทือกสุบรรณ63.33%

เมื่อถามว่าใคร? ที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็น “หัวหน้าพรรคเพื่อไทย”

อันดับ 1 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร73.96%

อันดับ 2 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์71.98%

อันดับ 3 จาตุรนต์ ฉายแสง47.22%

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์