โพลเผยประชาชนค้านยกเลิกพรรคเดียวเบอร์เดียวเหตุยุ่งยาก-สับสน

  • 12 สิงหาคม 2560 เวลา 11:47 น.
  • | เปิดอ่าน 2,154
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

โพลเผยประชาชนค้านยกเลิกพรรคเดียวเบอร์เดียวเหตุยุ่งยาก-สับสน

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่ 41.91% ไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว เหตุยุ่งยาก-สับสน

จากที่ กรธ.เสนอการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งให้ผู้สมัครในเขตจับสลากเบอร์ ในแต่ละเขต และจะไม่ใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศเหมือนในอดีต ทำให้บรรดานักการเมืองโดยเฉพาะ 2 พรรคใหญ่ต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ต่อกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,119 คน ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร กับ กรณีที่ กรธ. จะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว อันดับ 1ควรรับฟังความเห็นทั้งประชาชนและนักการเมือง 60.86% อันดับ 2 ไม่ว่าจะเลือกตั้งแบบไหนก็มีทั้งข้อดี-ข้อเสีย ที่แตกต่างกัน 58.27% อันดับ 3 อยู่ในขั้นตอนการเสนอร่างฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 50.04% อันดับ 4 ยังไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจน ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปแบบใด48.88%อันดับ 5เป็นแนวทางใหม่ ๆ อาจทำให้การเลือกตั้งดีขึ้น43.14%

2.สำหรับข้อดีของการใช้เบอร์เดียวกันของพรรคเดียวกันทั้งประเทศ ประชาชน 74.80 % ระบุว่า ช่วยให้จดจำง่าย เข้าใจง่าย 64.97% ระบุ เป็นวิธีที่ใช้มานาน ประชาชนคุ้นเคย และ 63.99% ระบุว่า ช่วยให้พรรคการเมืองหาเสียงได้ง่าย ส่วนข้อเสีย ประชาชน 73.28% ระบุว่า เป็นระบบที่เกิดการทุจริต ซื้อเสียงได้ง่าย 68.54% ระบุว่า เป็นระบบที่คนเลือกพรรคมากกว่าตัวบุคคล และ 54.60% ระบุว่า คนจำแต่ตัวเลข ไม่สนใจนโยบาย

3. การยกเลิกระบบผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว (แบบเดิม) จะช่วยให้การเลือกตั้งดีขึ้นหรือแย่ลง อันดับ 1 เหมือนเดิม 45.93% เพราะ ไม่ว่าแบบใดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้ ถูกผูกขาดด้วย 2 พรรคใหญ่ ได้นักการเมืองหน้าเดิม พรรคเดิม ฯลฯ อันดับ 2 แย่ลง 32.80% เพราะ ประชาชนสับสน สร้างความวุ่นวายให้กับการเลือกตั้ง เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ฯลฯ อันดับ 3 ดีขึ้น 21.27% เพราะ ช่วยป้องกันการซื้อเสียง ประชาชนใส่ใจในการเลือกตัวผู้สมัครมากขึ้น เป็นทางเลือกใหม่ ฯลฯ

4. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว อันดับ 1ไม่เห็นด้วย 41.91% เพราะ ยุ่งยาก เกิดความสับสน สร้างภาระให้ประชาชน ได้ไม่คุ้มเสีย ไม่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ ฯลฯ อันดับ 2ไม่แน่ใจ33.51% เพราะ ยังไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นเพียงกระแสข่าว รอการเลือกตั้ง ฯลฯอันดับ 3 เห็นด้วย24.58% เพราะ ช่วยป้องกันการทุ่มซื้อเสียงได้ ทำให้ประชาชนต้องพิจารณาผู้สมัครให้มากขึ้น เลือกคนดีอย่างแท้จริง ฯลฯ

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์