"เพื่อไทย"ขอรัฐบาลเปิดใจกว้างรับฟังผู้เห็นต่างทางการเมือง

  • 07 กันยายน 2560 เวลา 08:57 น.
  • | เปิดอ่าน 2,633
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

"เพื่อไทย"ขอรัฐบาลเปิดใจกว้างรับฟังผู้เห็นต่างทางการเมือง

"เพื่อไทย"แถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาล และคสช.ยุติการคุกคามสิทธิเสรีภาพการแสดงความเห็นของนักวิชาการนักศึกษาและประชาชนไม่เข้าข่ายผิดอาญาม.116

พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ เรื่องขอเรียกร้องให้คสช. และรัฐบาล ยุติการคุกคามสิทธิ เสรีภาพ และหยุดแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เพื่อเอาผิดกับฝ่ายที่เห็นต่างจากตน โดยเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรเสพติดอำนาจมากจนเกินไป เพราะขณะนี้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560แล้วซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ได้รับรอง และคุ้มครองเสรีภาพการแสดงความของบุคคลและเสรีภาพทางวิชาการ

พรรคเพื่อไทย เห็นว่าการดำเนินคดีกับบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116 ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบของความผิดเป็นสำคัญ ซึ่งพรรคเพื่อไทยเห็นว่า การแสดงออกของนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนที่ถูกจับกุม จำนวน5คน ซึ่งเพียงแค่ชูป้าย"เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร" มิได้เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตราดังกล่าว การดำเนินคดีกับบุคคลและผลักภาระของผู้ถูกกล่าวหาให้พิสูจน์ตนเอง ถือเป็นการบิดเบือนการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองปิดปากผู้เห็นต่างไม่เป็นผลดีต่อกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยเห็นว่า รัฐบาลต้องไม่เข้าไปแทรกแซงการปฎิบัติหน้าที่ของกระบวนยุติธรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล และคสช. เปิดใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคล และเปิดโอกาสให้ใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการแสดงความคิดเห็นได้

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์