มท.1สั่งสอบปมบริษัทเอกชนเช่าป่าห้วยเม็กลั่นรู้ผลใน15วัน

  • 12 กันยายน 2560 เวลา 10:41 น.
  • | เปิดอ่าน 5,381
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

มท.1สั่งสอบปมบริษัทเอกชนเช่าป่าห้วยเม็กลั่นรู้ผลใน15วัน

รมว.มหาดไทย สั่งสอบกรณี ให้บริษัทเอกชนใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะห้วยเม็ก ลั่นต้องรู้ผลภายใน 15 วัน หากพบจนท.ทุจริตจะเอาผิดทั้งวินัย-อาญา ด้าน อธิบดีกรมที่ดิน ย้ำ ทุกอย่างเป็นตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการอนุญาตให้บริษัทเอกชนใช้ที่ดินสาธารณะป่าชุมชนบ้านโคกห้อยเม็ก อ.ออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นว่า ทุกภาคส่วนสามารถขอใช้ได้ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์พิจารณาและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 5 ปี แต่หากทำผิดเงื่อนไขก็สามารถเพิกถอนสิทธิ์ได้ทันที โดยการพิจารณาต้องมีการทำประชาพิจารณ์ตั้งแต่ประชาชนระดับล่าง ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ก่อนส่งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ยืนยันว่าการดำเนินการถูกต้อง แต่หากมีการดำเนินการไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้เอกสารที่ส่งมาถึงกรมที่ดิน มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ไม่มีใครคัดค้าน และเช้าวันนี้ รองอธิบดีกรมที่ดินได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าเหตุใดถึงมีข้อมูลคัดค้านจากประชาชนออกมา โดยให้เวลา 15 วันในการตรวจสอบ พร้อมกันนี้ ยืนยันถ้ามีประชาชนเพียง 1 คนไม่เห็นด้วยก็จะไม่อนุมัติ

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า พื้นที่ป่าชุมชน เป็นพื้นที่คนละแปลงกับพื้นที่สร้างโรงงาน โดยพื้นที่ป่าชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวทำประโยชน์ส่วนตัวแน่นอน ส่วนที่มมีการปิดทางเข้าออก ที่เชื่อมระหว่างพื้นที่สร้างโรงงาน ประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลย เพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัว ทั้งนี้หากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่คนใดมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องการทุจริตและการใช้อำนาจโดยมิชอบ จะต้องถูกดำเนินการเอาผิดทั้งทางวินัยและอาญา ไม่มีการละเว้น

ด้าน นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงข้อเท็จจริง ว่า ในกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าห้วยเม็กและลำห้วยคุมมุม เป็นต้นน้ำของลำน้ำพองนั้น กรมที่ดินได้ประสานงานกับอ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่าที่สาธารณประโยชน์ห้วยเม็ก บริเวณที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตฯ เดิมชาวบ้านเรียกว่าฮอมเม็ก เนื้อที่ 31-2-63 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ ลักษณะมีไม้เบญจพรรณ ในช่วงหน้าแล้งจะมีสภาพแห้งแล้ง ในฤดูฝนจะมีน้ำฝนขังในบริเวณที่ลุ่มต่ำประมาณ 1 - 3 ไร่ ห้วยเม็ก สาธารณประโยชน์ไม่มีลักษณะทางน้ำสาธารณะไหลผ่าน พื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนมีลักษณะเป็นหนองน้ำกักเก็บในฤดูฝน สำหรับลำห้วยคุมมุม ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไหลผ่านป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่มีผู้กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทย มอบหรือยกที่ดินสาธารณะให้บริษัทเอกชนนั้น เป็นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 5 ปี และต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การขอใช้และที่ได้รับอนุญาตเป็นที่เก็บกักเก็บน้ำ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการและฟื้นฟูรักษาให้เป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์ต่อไป รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เช่น ผู้ได้รับอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง ต้องไม่กระทำให้พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและบริเวณที่ติดต่อให้เสียสภาพ ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ต้องบำรุงรักษาเส้นทางที่ทำการประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ ก่อนที่จะสิ้นสุดใบอนุญาตต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบและหากมีความเสียหายเกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินการของผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น โดยไม่ตัดสิทธิ์พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสามารถพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 41

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์