นายกฯระบุเข้าใจปัญหากลุ่มค้านร่างกม.สิ่งแวดล้อม ย้ำดูแลให้ดีที่สุด

  • 07 ธันวาคม 2560 เวลา 18:38 น.
  • | เปิดอ่าน 378
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

นายกฯระบุเข้าใจปัญหากลุ่มค้านร่างกม.สิ่งแวดล้อม ย้ำดูแลให้ดีที่สุด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่รวมตัวชุมนุมข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... ว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบและเข้าใจปัญหา รวมทั้งได้พยายามแก้ไขมาโดยตลอด พร้อมกับยืนยันว่าจะดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุดตามข้อเท็จจริง โดยอยากให้ทุกฝ่ายรับฟังกันด้วยเหตุและผล ซึ่งเป็นจุดยืนของรัฐบาลนี้ตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศ

รัฐบาลเผยเข้าใจปัญหาผู้ชุมนุมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ยืนยันดูแลให้ดีที่สุด วอนทุกฝ่ายรับฟังกันด้วยเหตุผล

สำหรับผลการเจรจาระหว่างตัวแทนภาครัฐกับเครือข่ายประชาชนฯ เป็นไปด้วยดี โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางไปสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว จากเดิมที่ต้องการให้นำกลับมาทบทวนทั้งหมด

ทั้งนี้ หลังจากที่ สนช. รับหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้ในวาระที่ 1 ไปแล้ว เมื่อ 24 พ.ย.60 จึงได้ตั้งคณกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณากฎหมายในวาระที่ 2 ให้มีความรัดกุมมากขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่คณะกรรมาธิการจะรับฟังข้อเสนอของเครือข่ายประชาชนฯ ได้อยู่แล้ว ขณะเดียวกันรัฐบาลก็สามารถขอปรับแก้ไขได้โดยอาจแก้ไขเป็นบางมาตราก่อน หรือออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 58 ที่ว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เช่นเดียวกับตัวแทนของภาครัฐที่ได้ไปพูดคุยกับเครือข่ายประชาชนฯ ก็จะนำข้อเสนอและความห่วงใยทั้งหมดของเครือข่ายประชาชนฯ ไปชี้แจงในขั้นคณะกรรมาธิการด้วย โดยมีเวลาที่ สนช. จะพิจารณาอีกไม่เกิน 60 วัน ตามมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญ

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!