สกู๊ป

อยู่บ้านจัดสรร ทำไมต้องจ่ายค่าส่วนกลาง

  • 14 กันยายน 2560 เวลา 10:37 น.
  • | เปิดอ่าน 30,173
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

อยู่บ้านจัดสรร ทำไมต้องจ่ายค่าส่วนกลาง

โดย...นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้แมเนจเม้นท์

ในปัจจุบัันต้องยอมรับว่าบ้านเมืองเรามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจนคนที่เกิดในยุค Babyboomer อย่างเราตามไม่ค่อยทัน เพราะสมัยก่อนที่เราอยู่บ้านนอกหรืออยู่ชานเมืองที่มีความเจริญน้อยกว่าในเมืองเราจะรู้จักกันหมดตั้งแต่หัวบ้านยันท้ายบ้าน

ปัจจุบันหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ เกิดขึ้นในเมืองใหญ่มากมาย แต่ผู้คนกลับไม่รู้จักกัน แม้บ้านจะอยู่รั้วติดกันก็ตาม ที่สำคัญสมัยก่อนเราอยู่ในหมู่บ้านที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลเราไม่เห็นต้องจ่ายค่าส่วนกลางประจำเดือนเลย แต่พอมาอยู่หมู่บ้านจัดสรรในยุคปัจจุบันทำไมต้องจ่ายค่าส่วนกลาง

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง การอยู่บ้านจัดสรรทำไมต้องจ่ายค่าส่วนกลางตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะทำการจัดสรรที่ดิน เพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไปต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามที่กฎหมายกำหนดและจำหน่ายให้กับลูกค้าแล้ว 50% ขึ้นไปก็สามารถแจ้งให้ลูกค้าคือผู้ซื้อบ้านจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้และเมื่อลูกค้าจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านมาเป็นตัวแทนสมาชิกและต้องกำหนดการจัดเก็บค่าส่วนกลางด้วย

ทำไมต้องเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง?

มีเหตุผลดังนี้ครับ เมื่อหมู่บ้านใดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วสาธารณูปโภคส่วนกลาง เช่น ถนน สวน สโมสร สระว่ายน้ำ เป็นต้น จะตกเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้าน หน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าว จึงตกเป็นของลูกบ้านในหมู่บ้านนั้นๆ มิได้เป็นทรัพย์สินสาธารณะ หรือองค์กรอื่นๆ ของรัฐ

รัฐจึงไม่มีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษา เพราะเป็นทรัพย์สินของเอกชน ลูกบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน จึงมีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เช่น ค่ายาม ค่าบริหารจัดการ ค่าคนดูแลสวน ค่าแม่บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 2-3 แสน/เดือน แล้วแต่ขนาดของหมู่บ้าน

การที่เราจะรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไร ก็ต้องคำนวณมาจากค่าบริการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นว่าเกิดขึ้นเดือนละเท่าไร วิธีการคำนวณก็เอาค่าใช้จ่ายที่เราคำนวณมาตั้งแล้วหารด้วยพื้นที่ของบ้านแต่ละหลังเป็นตารางวา ก็จะออกมาต่อหน่วยละเท่าไร ใครมีพื้นที่มากก็จะจ่ายมากใครมีพื้นที่น้อยก็จะจ่ายน้อย ยกตัวอย่าง หมู่บ้าน ก. มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเดือนละ 2 แสนบาท มีพื้นที่ของบ้านแปลงย่อยทั้งหมด 1 หมื่นตารางวา ก็จัดเก็บค่าส่วนกลางตารางวาละ 20 บาท/เดือน เป็นต้น

ถ้าเราไม่จ่ายก็จะมีค่าปรับเงินเพิ่มหรืองดให้บริการบางอย่างตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ แต่เหตุผลหลักที่มีการจัดเก็บก็เพราะว่าถ้าไม่มีการจัดเก็บค่าส่วนกลางแล้วจะเอางบประมาณที่ไหนมาดูแลทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าหมู่บ้านก็จะลดลง

เมื่อทุกท่านทราบอย่างนี้แล้วอย่ารอช้าอยู่ไย รีบไปชำระเลยครับหมู่บ้านของเราจะได้ดูดีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าอยู่นาน มูลค่าก็เพิ่มเป็นทวีคูณ

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดบ้าน-คอนโดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์