ประชาสัมพันธ์

แรงงานไทย 4.0 ผนวกพลัง พาชาติไทยก้าวหน้า

  • 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:37 น.
  • | เปิดอ่าน 988
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

แรงงานไทย 4.0 ผนวกพลัง พาชาติไทยก้าวหน้า

 

กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศระยะ 20 ปี จากปัจจุบัน Manpower ไปสู่ Brain Power และแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 โดยมุ่งหวังให้แรงงานมีศักยภาพสูง พร้อมกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ NGOs ฯลฯ ตามแนวทางประชารัฐ

และเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ มีความเข้าใจในบทบาทดังกล่าว กระทรวงแรงงานจึงได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูล ภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานทุกประเภท ผู้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน มาให้ข้อมูลและสาระความรู้ เกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน รวมทั้งความบันเทิงที่เป็นประโยชน์แก่แรงงานไทย ประชาชนทั่วไป รวมถึงแรงงานต่างด้าว โดยมีรายการที่เชิญชวนให้ติดตามรับชม ได้แก่

• รายการ ตลาดสดพระรามสี่ อากาศทางสถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง 3 เวลา 16.30 - 17.15 น. โดยวันเสาร์ที่ 13 พ.ค.60 พบกับหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มาพูดคุยในเรื่อง หลักประกันของคนทำงาน และในวันเสาร์ที่ 27 พ.ค.60 นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน จะมาขยายความเข้าใจเรื่อง สิทธิและสวัสดิการแรงงานต่างด้าว พร้อมด้วยสกู๊ปสั้น 2 นาที รวม 4 ตอน เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
1) แรงงานเด็กและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ออกอากาศ 15 เม.ย.60)
2) การเพิ่มทักษะอาชีพและแอปพลิเคชั่น Xarapat (ออกอากาศ 22 เม.ย.60)
3) การจ้างแรงงานต่างด้าวและบริการ DoE Help Me (ออกอากาศ 6 พ.ค.60)
4) ขอบคุณแรงงานไทย (ออกอากาศ 20 พ.ค.60)

• รายการ ชุมทางดาวทอง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เวลา 9.30 - 10.30 น. โดยนำเสนอเป็นสกู๊ปพิเศษ 2 นาที รวม 7 ตอน เพื่อเสนอข้อมูล
1) อาชีพอิสระ (ออกอากาศ 18 พ.ค. 60)
2) เลื่องลือ ฝีมือไทย (ออกอากาศ 19 พ.ค.60)
3) เกษตรกรรมนำไทย (ออกอากาศ 25 พ.ค.60)
4) แรงงานติดดาว (ออกอากาศ 26 พ.ค.60)
5) SMART LABOUR (ออกอากาศ 1 มิ.ย.60)
6) กระทรวงแรงงานเพื่อประชาชน (ออกอากาศ 2 มิ.ย.60)
7) เพื่อผู้พิการ (ออกอากาศ 8 มิ.ย.60)

นอกจากนี้ ยังได้ผลิตสปอตโทรทัศน์ เรื่อง แรงงานบังคับ (30 วินาที) พร้อมทั้งสปอต 15 วินาที รวม 3 เรื่อง
1) Manpower สู่ Brainpower
2) ขอบคุณแรงงาน
3) แรงงานไทย 4.0
เพื่อเผยแพร่ทางช่อง MONO 29 อีกด้วย

ทั้งหมดนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 และขอขอบคุณแรงงานทุกคน ผู้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถติดตามรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ข้างต้น ตามวันและเวลาดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์