ประชาสัมพันธ์

The3rd Thailand Plastics Awards 2017 by Siam Discovery

  • 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:38 น.
  • | เปิดอ่าน 45
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

The3rd Thailand Plastics Awards 2017 by Siam Discovery

 

สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3" (The3rd Thailand Plastics Awards 2017 by Siam Discovery) ภายใต้แนวคิด "Better is your life" ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 กันยายน 2560

ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าหนึ่งแสนบาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมประกวดในระดับอาเซียน

รายละเอียดการประกวดต่าง ๆ

ประเภทกลุ่มผู้ที่ส่งประกวดผลงาน

- ประเภทผู้ประกอบการ - ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป

หัวข้อสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1. กลุ่มผู้ประกอบการ - ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Housewares Products) - บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร และผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว (Food Packaging & Disposable Products) - บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร (Non-Food Packaging) - ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal care& Medical & Healthcare Products - ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Products)

2. กลุ่มนักศึกษา/บุคคลทั่วไป - นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

รางวัล

1. กลุ่มผู้ประกอบการ สามารถส่งชิ้นงานได้ 5 หมวดประเภทรางวัล Gold Awards, Silver Awards, Bronze Awards และรางวัลชมเชย (ถ้ามี)

2. กลุ่มนักศึกษา/บุคคลทั่วไปสามารถส่งชิ้นงานในหมวด "นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" - รางวัล Gold Awards และเงินรางวัล 80,000 บาท - รางวัล Silver Awards และเงินรางวัล 50,000 บาท - รางวัล Bronze Awards และเงินรางวัล 30,000 บาท - รางวัลชมเชย 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับผลงานที่ชนะรางวัล

1. มีสิทธิได้เข้าร่วม Business Matching กับสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ

2. สิทธิประชาสัมพันธ์บริษัทและผลิตภัณฑ์ผ่านหน้าสื่อหลักต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น

3. สิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ASEAN Plastics Awards 2018 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโอกาสเข้าร่วมประกวดเวที WorldStar Awards จัดโดย World Packaging Organization (WPO)

***เฉพาะชิ้นงานที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ชนะเวที ASEAN Plastics Awards

หลักเกณฑ์การตัดสิน

1. คณะกรรมการจัดงานฯ จะเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินและคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

2. คณะกรรมการตัดสินสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทประกวดของแต่ละผลงานตามความเหมาะสมผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาและประเมินตามคุณภาพการผลิต ขั้นตอนในการผลิต ลักษณะการใช้งานและการออกแบบ

3. คณะกรรมการตัดสินสงวนสิทธิ์ที่จะให้รางวัลมากกว่า 1 รางวัลในการประกวดบางประเภท และไม่ให้รางวัลในการประกวดบางประเภทที่ไม่มีชิ้นงานใดเหมาะสม

4. ผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาและประเมินตาม Innovation นวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค Manufacturing process ขั้นตอนการผลิตความยากง่ายในการผลิต Function หน้าที่การใช้งาน Safety Concern ความปลอดภัยในการใช้งาน Commercialization ความสามารถในเชิงพาณิชย์ Display รูปลักษณ์ ความสวยงามของสินค้า Environmental Concern การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Overall Impression ความประทับใจโดยรวม

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

- คณะกรรมการตัดสินจะเป็นผู้กำหนด

เงื่อนไขการสมัครผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก มาสเตอร์แบทช์ หรือสีสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปพลาสติกแม่พิมพ์พลาสติก, ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก, นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

กติกาการส่งผลงานประเภทผู้ประกอบการ

- ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในนามบุคคล ห้างร้าน บริษัท นิติบุคคล หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผู้ส่งประกวดจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานนั้นๆ เช่น ผู้ผลิตผู้จ้างผลิต ผู้ออกแบบ หรือผู้มีส่วนร่วมผลิตในขั้นตอนต่างๆ

- ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องผลิตและขึ้นรูปในประเทศไทย, ผลิตเพื่อการพาณิชย์, ต้องไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์, ควรจดหรือขึ้นทะเบียนสิทธิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้ส่งเข้าประกวด (ไม่บังคับ)

- ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งผลงาน 3 ชิ้นต่อ 1 ประเภท (เผื่อเสียหาย) โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน (ข้อมูลส่วนที่ 1 ของผู้ส่งประกวด เช่น ชื่อ หรือบริษัท จะถูกปิดเป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่คณะกรรมการตัดสิน)

- ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ชิ้นงานในทุกๆ ประเภท สำหรับผลงานที่มีการส่งซ้ำ จุถือว่าเป็นชิ้นงานเดียวเท่านั้น

- ใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ผลงานต่อ 1 ประเภทประกวดเท่านั้น ถ้ามีความประสงค์จะส่งผลงานใดเข้าประกวด มากกว่า 1 ประเภทผู้ส่งประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเพิ่ม และแยกกรอกใบสมัครตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวดเพิ่มให้ถูกต้องเท่านั้น

- ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกจะเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือกและจัดส่งเข้าร่วมประกวดงานระดับนานาชาติ (ยกเว้นประเภทที่ไม่ได้มีการจัดประกวด)

กติกาการส่งผลงานประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไปจะต้องส่งผลงานในรูปแบบภาพสเก็ตผลงาน พร้อมแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานโดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ออกแบบภาพสเก็ตผลงาน จํานวน 1 บอร์ด และแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน (Mood Board) จำนวน 1 บอร์ด รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 บอร์ด ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (36x48ซม.) แนวตั้งหรือแนวนอนและติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A3 (36x48ซม.) พร้อมใสชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ ชื่อมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษา ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจ ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กันยายน 2560

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ที่ผ่านเข้ารอบ 10 รายชื่อสุดท้ายจะต้องร่วมกิจกรรม WORKSHOP ที่ทางผู้จัดกิจกรรมกำหนด

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป จะต้องผลิตชิ้นงานจริงตามที่ได้นำเสนอผลงานภาพสเก็ตที่ได้ผ่านเข้ารอบโดยกำหนดส่งชิ้นงานจริงภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ตกลงยินยอมให้นำผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท สยามพิวรรธน์ และกลุ่มบริษัทในเครือ โดยสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม

สถานที่การส่งผลงาน

ประเภทผู้ประกอบการ หมดเขตส่งใบสมัครและผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2560 ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ DOWNLOAD ใบสมัครได้ http://www.ftiplastic.com สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ โทร 02-345-1006 ติดต่อ ฝ่ายประสานงานกลุ่มฯพลาสติก

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป หมดเขตส่งใบสมัครและผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2560 ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือจัดส่งไปรษณีย์โดยจะนับจากวันที่เอกสารส่งถึงสํานักงานเท่านั้น ณ สำนักงานการตลาด ชั้น 4A ฝั่งนอร์ท ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ดาวน์โหลดใบสมัคร (http://www.siamdiscovery.co.th/happening/thailandplastic_Regis)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจกรรมการตลาด Corporate และ CSR โทร. 02-610-8493 (คุณวรวลัญช์)

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์