ประชาสัมพันธ์

"เอสพีซีจี"ปลื้มคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวปี60

  • 12 กันยายน 2560 เวลา 15:18 น.
  • | เปิดอ่าน 38
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

"เอสพีซีจี"ปลื้มคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวปี60

"เอสพีซีจี"ปลื้มโซล่าร์ฟาร์ม 3 โครงการคว้ารางวัล“อุตสาหกรรมสีเขียว”ปี 2560

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG เปิดเผยว่า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.เอสพีซีจี (SPCG ) จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการ โซลาร์ฟาร์ม ขอนแก่น 8 ,โครงการ โซลาร์ฟาร์ม โคราช 1 และโครงการ โซลาร์ฟาร์ม นครพนม 2 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.วันดี กล่าวว่ารางวัลดังกล่าวที่บริษัทฯเราได้รับ เพราะเป็นโครงการที่เป็นมิตรกับสังคม ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้กับบุคลากรขององค์กร โดยอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 เน้นในเรื่องแนวคิดในด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมให้คนในองค์กร และบริษัทมีความมุ่งมั่นไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 ในทุกโครงการ ซึ่งโครงการที่เราได้รับรางวัลได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างแผงแบบใช้น้ำน้อยที่สุด มีการจัดเก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดสถานที่ให้เกิดประโยชน์และสวยงาม ที่สำคัญคือมีความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชนรอบข้าง และเรากำลังเสนอโครงการโซลาร์ฟาร์มที่เหลือให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ทั้งหมดทุกโครงการ

สำหรับ 3 โซลาร์ฟาร์ม ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ดังกล่วลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 5,000 ลูกบาศก์ตัน/ปี ได้แก่ 1.โซลาร์ฟาร์ม ขอนแก่น 8 เริ่มจำหน่ายไฟในเดือน มกราคม 2556 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปประมาณ 20,000 ลูกบาศก์ตัน 2.โซลาร์ฟาร์ม โคราช 1เริ่มจำหน่ายไฟในเดือน เมษายน 2553 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปประมาณ35,000 ลูกบาศก์ตัน 3.โซลาร์ฟาร์ม นครพนม 2 เริ่มจำหน่ายไฟในเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปประมาณ15,000 ลูกบาศก์ตัน

ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ แนวคิดและความจำเป็นของการเข้าอุตสาหกรรมสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม บุคลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ (Green Industry Forum) ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีโครงการเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 212 แห่ง แบ่งออกเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 จำนวน 23 โรงงาน และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จำนวน 189 โรงงาน ซึ่งโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 มีด้วยกัน 3 โครงการ ได้แก่ โซลาร์ฟาร์ม ขอนแก่น 8 โซลาร์ฟาร์ม โคราช 1 และโซลาร์ฟาร์ม นครพนม 2

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์