การศึกษา

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี" ลำดับ 64

  • 05 กันยายน 2560 เวลา 16:58 น.
  • | เปิดอ่าน 749
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี" ลำดับ 64

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ลำดับที่ 64 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด อาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าเฝ้าฯรับเสด็จอย่างพร้อมเพียง

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างขึ้นบนพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระพุทธบาทฯ สนองพระราชดำริในการส่งเสริมให้มีห้องสมุดชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"แห่งนี้ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชุมารี" เป็นลำดับที่ 64 โดยในปีพุทธศักราช 2556 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในปี 2556 ขณะนั้น มีดำริให้ดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน โดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ โดยได้จัดหาทุนโดยการสร้างจัดสร้างเหรียญพระพุทธลีลารอยพระพุทธบาท ให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าสักการะบูชา จากนั้นนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนต่อมา ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดหาทุนในการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยห้องสมุดดังกล่าว ชั้นล่าง มีมุมเด็กและครอบครัว มีหนังสือและเครื่องเล่นต่าง ๆ มุมหนังสือพระราชทาน หนังสือพระราชนิพนธ์ และหนังสือทั่วไป มุมบริการหนังสือและสื่อออนไลน์ จัดหนังสือตามหมวดหมู่ในระบบดิวอี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้สะดวก ส่วนชั้นสอง มีโถงกลาง จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว มีห้องพระพุทธบาท แสดงประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาท ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท และประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และห้องสระบุรี แสดงความเป็นมาของจังหวัด และความสำคัญในการเป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดห้วยมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของ "ทฤษฎีใหม่" โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงโคนม

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์