การศึกษา

แห่งแรกในไทย คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

  • 19 กันยายน 2560 เวลา 08:47 น.
  • | เปิดอ่าน 14,977
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

แห่งแรกในไทย คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

มศว ตั้งคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เน้นการสอนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในด้านพัฒนาเศรษฐกิจให้ มศว เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION FOR SOCIETY) ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ จึงนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม โดยไม่คำนึงแค่ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน (SUSTAINABILITY) โดยมุ่งเน้น 3 เสาหลัก ประกอบด้วย ผลตอบแทน การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การรับใช้ชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานมหาวิทยาลัย คือประชาคมวิชาการ แห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลสมฐานะของผู้นำทางปัญญา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนที่ไม่ใช่ให้มีความรู้ด้านตำรา เท่านั้น และให้มีองค์ความรู้แบบบูรณาการ (INTEGRATION) ในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบัญชี การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การจัดการ แม้แต่ภาคบริการ เช่น ท่องเที่ยวและโรงแรม ตลอดจนมีภาคีกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน และต่างประเทศเพื่อสร้างหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจและธุรกิจเพื่อสังคมทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (COMPETITIVE ADVANTAGE) ให้กับการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งรับใช้สังคม และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิต การวิจัย เพื่อให้นำไปสู่การยอมรับด้านการเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานในการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ โดยเป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อพัฒนาสังคม และประเทศไทยให้มีความ มั่งคั่ง ยืนยัน ตลอดไป

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์