สังคมทั่วไป

กลาโหมเล็งจัดระเบียบที่พักแรงงานต่างด้าว

  • 19 เมษายน 2560 เวลา 15:50 น.
  • | เปิดอ่าน 4,083
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

กลาโหมเล็งจัดระเบียบที่พักแรงงานต่างด้าว

กลาโหมเล็งจัดระเบียบที่พักแรงงานต่างด้าว หวังสร้างความเป็นอยู่ที่ดีป้องกันอาชญากรรม

พ.อ.วันชนะ สวัสดี ทีมงานโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็นประธานว่า  ที่ผ่านมาในที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น อาชญากรรม สาธารณสุข ขยะและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ โดยลักษณะแรกเป็นการจัดระเบียบชุมชนที่มีอยู่เดิม ส่วนลักษณะที่สองเป็นการจัดที่อยู่ให้ใหม่ แต่จะเริ่มจัดในลักษณะแบบแรกก่อนเพราะทำได้ง่ายกว่า โดยคำนึงถึงงานด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการทางกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมกันตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. และวันที่ 5 เม.ย. และได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่จ.สมุทรสาคร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเล็งทำที่จ.สมุทรสาครและจ.ระนอง ก่อน

อย่างไรก็ดี เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แรงงานต่างด้าวจะมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งมีการสาธารณสุขที่ดี และยังส่งผลเรื่องของภาพลักษณ์ต่อนานาชาติ ในเรื่องของการดูแลแรงงานต่างด้าว แต่การจัดการเรื่องนี้ จะเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงด้วยกัน โดยที่ประชุมจึงสั่งการให้ทุกกระทรวงบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์
switch