สังคมทั่วไป

นายกฯสั่งทบทวบกม.จราจรเน้นสอดคลองวิถีชีวิต-สังคม

  • 21 เมษายน 2560 เวลา 21:11 น.
  • | เปิดอ่าน 20,431
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

นายกฯสั่งทบทวบกม.จราจรเน้นสอดคลองวิถีชีวิต-สังคม

นายกฯสั่งทบทวนกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเป็นจริงทางสังคม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า ภายหลังเทศกาลสงกรานต์ก็จะเข้าสู่การพิจารณากฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย ซึ่งจะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และความเป็นจริงทางสังคม ตนเข้าใจว่าการจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข เราต้องอาศัยทั้งกฎหมาย จารีตประเพณีและกฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยกฎหมายจารีตประเพณีก็คือแนวทาง หลักปฏิบัติที่ดีที่ทำต่อๆกันมาสม่ำเสมอและนมนาน ด้วยเห็นว่ารู้สึกว่ามันถูกต้อง จึงปฏิบัติตามกัน โดยไม่รู้สึกผิด แต่ถ้าเรื่องใดที่กฎหมายจารีตประเพณี ไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยแล้ว ก็จำเป็นต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเข้ามาบังคับใช้เพิ่มเติม

“เห็นว่าเราน่าจะมาถึงจุดที่ควรจะต้องทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความสมดุล และเป็นไปได้ ในโลกของความเป็นจริง ที่ต้องเหมาะกับสังคมบ้านเราด้วย มีเวลาในการเปลี่ยนผ่าน เพื่อไปสู่จุดหมายสุดท้ายที่เราต้องการ ก็คือการอยู่ร่วมกันโดยสวัสดิภาพและก็เมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้ว สิ่งที่เราจะต้องร่วมกันทำต่อไปคือในเรื่องของ การปลูกจิตสำนึก และการสร้างวินัยจราจร ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และได้รับการยอมรับ เชื่อถือจากประชาชน”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

 

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์
switch