สังคมทั่วไป

ยธ.ขานรับห้ามนำผู้ต้องหามาแถลงข่าว

  • 23 มิถุนายน 2560 เวลา 15:56 น.
  • | เปิดอ่าน 3,852
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ยธ.ขานรับห้ามนำผู้ต้องหามาแถลงข่าว

ยุติธรรมขานรับนายกรัฐมนตรีห้ามนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวกับสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กรณีนี้สืบเนื่องมาจากการที่กระทรวงยุติธรรมได้เคยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ 0406/5845 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในประเทศระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2559 ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์ และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ และท่านนายกได้มีบัญชาเพิ่มเติมให้นำเรียน รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง แลสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ กรณีการนำผู้ต้องหามาแถลงข่าว"น่าจะแถลงผลการดำเนินการเท่านั้น โดยไม่ต้องให้ผู้ต้องหามาออกแถลงข่าว"เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งหากต่อไป หากผู้ต้องหาดังกล่าวนั้นมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือกระทำความผิดจริงแต่เมื่อพ้นโทษตามคำพิพากษาแล้ว จะทำให้เขาเหล่านั้นไม่มีพื้นที่ยืนในสังคม และหวนกลับไปซ้ำรอยเดิมด้วยการกระทำความผิดซ้ำอีกได้

หลังจากนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนสื่อมวลชน เช่น สภาวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และอื่นๆ ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 และข้อสรุปร่วมกันว่าหน่วยงานภาครัฐจะปฏิบัติตามข้อเสนอนี้ของท่านนายกรัฐมนตรี เว้นแต่เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจะใช้ภาพสเก็ตแทน รวมถึงจะมีการทำความเข้าใจ เน้นย้ำถึงจรรยาบรรณด้านสื่อสารมวลชน เพื่อไม่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจะดำเนินการทำกฎกติการ่วมกัน ทั้งจะกำชับการนำเสนอภาพรุนแรงไม่เหมาะสมด้วย

นายธวัชชัย กล่าวว่า แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการนำผู้ต้องหามาแถลงข่าวอยู่เป็นระยะ จนท่านนายกรัฐมนตรีออกมาพูดอีกครั้ง ดังนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะติดตามผลการดำเนินงานตามมติร่วมกันดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และรายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะต่อไป รวมถึงจำเป็นต้องเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฏหมาย และไม่ละเมิดเคารพสิทธิของผู้ต้องหาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องหา แต่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว เช่น บุตร ธิดา และครอบครัวของผู้กระทำผิด เป็นต้นต่อไป.

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์
switch