สังคมทั่วไป

สปส.ย้ำขยายอายุรับเงินชราภาพ 55 เป็น 60 เปิดให้เลือกตามต้องการ

  • 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:43 น.
  • | เปิดอ่าน 110,546
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

สปส.ย้ำขยายอายุรับเงินชราภาพ 55 เป็น 60 เปิดให้เลือกตามต้องการ

สำนักงานประกันสังคม แจงขยายอายุรับเงินชราภาพจาก 55 เป็น 60 ปี ให้ผู้ประกันตนเลือกตามต้องการ

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจง กรณีที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ไม่เห็นด้วย กับการขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพขยายอายุการรับเงินบำนาญชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปีว่า การขยายอายุมีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพจากอายุ 55 ปี ถึง 60 ปี ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นการขยายโอกาสการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ สนับสนุนให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกันตนที่สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และคาดว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายการใช้เกณฑ์อายุใหม่ผู้ประกันตนที่อายุไม่ถึง 60 ปี จะได้สิทธิรับเงินชดเชยจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคม ได้มีการคิดวิเคราะห์รูปแบบระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นแนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุเพื่อเตรียมการวางแผนการบริหารกำลังแรงงานในอนาคต เช่น การขยายอายุมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ การขยายฐานค่าจ้างและการปรับวิธีคำนวนเงินบำนาญ เป็นต้น จะใช้เป็นคำถามในการสัมนาประชาพิจารณ์ 4 ภาคเป็นอย่างน้อย (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560) โดยเชิญผู้ประกันตน ตัวแทนสภาพอุตสาหรรม สภาหอการค้าไทย สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง ให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยชี้แจงให้คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดทราบแนวทางเบื้องต้นก่อน ซึ่งขณะนี้เรื่องดังกล่าวอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาว่าจะขยายอายุอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือไม่ หากมีมติแล้วจึงจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการประกันสังคมพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมยืนยันแนวทางการขยายอายุเกษียณแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ขึ้นกับผลการประชาพิจารณ์และให้ผู้ประกันตนยังคงเลือกรับบำนาญชราภาพตามความประสงค์ต่อไป

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์