สังคมทั่วไป

กัมพูชาเตรียมเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานในไทย ส.ค.นี้

  • 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:07 น.
  • | เปิดอ่าน 5,793
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

กัมพูชาเตรียมเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานในไทย ส.ค.นี้

อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยเจ้าหน้าที่กัมพูชาเตรียมเข้ามาช่วยเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานในประเทศไทย สิงหาคมนี้

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยไปร่วมประชุมกับนายเส็ง ศักดา อธิบดีกรมแรงงานกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้ชี้แจงถึง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ตามประกาศ คสช.ที่ 33/2560 และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตาม พ.ร.ก.การบริหารฯ ซึ่งได้ผ่อนปรนให้กลุ่มคนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเดินทาง (PP) หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) เอกสารเดินทาง (TD) หรือเอกสารรับรองบุคคล (CI) โดยตรวจลงตรา (visa) แล้ว แต่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนนายจ้างให้ถูกต้องตรงกับสถานที่ทำงานในปัจจุบันของคนต่างด้าวและการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคมถึง 7 สิงหาคม 2560 โดยทั้ง 2 ฝ่ายไทยจะร่วมมือกันประชาสัมพันธ์เป็นสองภาษา รวมทั้งการแจก PP และ TD ที่ค้างอยู่ประมาณ 160,000 เล่มให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และขั้นตอนการดำเนินการแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีบัตรแสดงตน

ด้านฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่า จะเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติสำหรับกลุ่มบัตรชมพูที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติเป็นอันดับแรกก่อน โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นเอกสารการเดินทาง (TD) เป็นเงิน 2,350 บาท และให้แรงงานจ่ายเงินและนัดคิวที่ counter service และไปที่ศูนย์ฯ ตามวันนัดหมายใช้เวลา 1 วัน รับเล่มได้ทันที สำหรับกลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตน จะดำเนินการในประเทศไทย โดยเป็น TD เช่นกัน ซึ่งจะเปิดศูนย์ในรูปแบบ One Stop Service (OSS) ประมาณเดือนสิงหาคมนี้

นอกจากนี้ ฝ่ายกัมพูชายังแจ้งว่าทีมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะมีบัตรแสดงตนและแจ้งรายชื่อ รูปถ่าย ให้ฝ่ายไทยทราบ หากพบการกระทำผิดหรือทุจริตใดๆ ขอให้รีบแจ้งทันที รวมทั้งการร่วมมือกันสอดส่องดูแลนายหน้าเถื่อนอีกด้วย อย่างไรก็ตามจะได้มีการประชุมหารือระดับวิชาการ กัมพูชา-ไทย เพื่อหารือในเรื่องรายละเอียดต่อไปอีกครั้งระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมนี้

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์