สังคมทั่วไป

ต่างด้าว 7 แสนคน ผ่านขั้นตอนสัมภาษณ์การคัดกรอง

  • 13 กันยายน 2560 เวลา 17:07 น.
  • | เปิดอ่าน 1,265
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ต่างด้าว 7 แสนคน ผ่านขั้นตอนสัมภาษณ์การคัดกรอง

กรมการจัดหางาน เผยหลังปิดศูนย์คัดกรองแรงงานต่างด้าว 16 ก.ย.นี้ จะไม่เปิดอีก ยอดรวมล่าสุดผ่านสัมภาษณ์ 7 แสนคน 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วันที่ 16 ก.ย.นี้ จะปิดศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ทั้ง 110 สูนย์ทั่วประเทศ หลังจากเปิดดำเนินการให้นายจ้างและสถานประกอบการมายื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ผ่านศนย์ดังกล่าวเพ่อให้เป็นไปถูกต้องกฎหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการเปิดศูนย์ดังกล่าวมีนายจ้างมายื่นขอจ้างคนต่างด้าวจำนวน 198,332 ราย คนต่างด้าว 797,685 คน แบ่งเป็นเมียนมา 461,458 คน กัมพูชา 235,757 คน ลาว 100,470 คน ซึ่งขณะนี้มีนายจ้างผ่านการสัมภาษณ์คัดกรองแล้วจำนวน 180,356 ราย คนต่างด้าวผ่านการสัมภาษณ์คัดกรอง 701,846 คน ไม่ผ่าน 19,948 คน โดยเหตุผลที่ไม่ผ่านการคัดกรองส่วนใหญ่ เนื่องจากคนต่างด้าวไม่มีความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (ก่อน 23 มิ.ย.) รองลงมาต่างด้าวอายุต่ำกว่า 15 ปี หรืออายุ 55 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 8 ส.ค.60) และกรณีอื่นๆ

นายวรานนท์ ย้ำว่า ขอให้นายจ้าง-ลูกจ้างรีบมาเข้ารับการคัดกรองโดยด่วน เพราหากเลยกำหนดจะไม่มีการขยายระยะเวลาอีกต่อไป และหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกตามกฎหมาย ดังนั้นหากต้องการทำงานในประเทศไทยก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์