สังคมทั่วไป

เด็กไทยร้องถูกคุกคาม

  • 13 มกราคม 2561 เวลา 08:56 น.
  • | เปิดอ่าน 282
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

เด็กไทยร้องถูกคุกคาม

ผลโพลวันเด็กวอนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาละเมิดทางเพศ ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันควร ฝันอยากเป็นหมอ ครู ทหาร

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน หัวข้อ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” พบว่าปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลควรหาแนวทางป้องกัน และแก้ไข 5 อันดับแรก คือ การละเมิดทางเพศ สารเสพติด ปฏิรูปการศึกษา ปัญหาเด็กติดเกม และคุณแม่วัยใสตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังระบุถึงของขวัญวันเด็กในปี 2561 ที่ต้องการมากที่สุดจากรัฐบาล คือ ทุนการศึกษา รองลงมา อุปกรณ์การศึกษาและลดการบ้านให้น้อยลง ส่วนคำถามเกี่ยวกับอาชีพในฝันเมื่อโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร พบว่าอันดับ 1 หมอ พยาบาล อันดับ 2 ครู อันดับ 3 ทหาร อันดับ 4 นักธุรกิจ อันดับ 5 นักกีฬา อันดับ 6 ตำรวจ อันดับ 7 ดารา อันดับ 8 นักบิน อันดับ 9 แอร์โฮสเตส อันดับ 10 วิศวกร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนว่าโอกาสวันเด็กแห่งชาตินี้ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกาภิวัตน์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และบริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งนับเป็นความท้าทายของทุกคนและทุกรัฐบาล สิ่งสำคัญ หากไม่สามารถแก้ไข พัฒนาตนเอง โดยคิดใหม่ มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า ก้าวไกล อย่างมีทิศทาง เป้าหมายชัดเจน เพื่ออนาคตแล้ว อาจเกิดปัญหาที่แก้ไขไม่ทันการณ์ได้

นายกฯ กล่าวว่า ในนามของนายกรัฐมนตรีอยากเชิญชวนเด็ก เยาวชน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศชาติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการสังคมฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักและตั้งหลักเพื่อแก้ไขปัญหามีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ คือ 1.ปัญหายาเสพติด โดยขณะนี้ประเทศไทยมีประชากรที่ติดยาเสพติดทั้งหมด 2.7 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวน 3 แสนคน ที่เข้ารับการบำบัด และเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ติดยาเสพติด คือ อายุ 11 ขวบ ประมาณ 7 คน โดยมีพฤติกรรมเสพยาบ้า และพบเด็กอายุ 7 ขวบ ส่งยาเสพติด 2.ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในที่นี้หมายถึงวัยรุ่นอายุ 19 ปีลงมา สถิติพบว่ามีปีละ 1.5 แสนคน

ภาพประกอบข่าว

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์