เรื่องดีที่อยากเล่า

ประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพโครงการพระราชดำริชิ้นสุดท้ายร.9

  • 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:03 น.
  • | เปิดอ่าน 5,896
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพโครงการพระราชดำริชิ้นสุดท้ายร.9

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพ19พ.ค.นี้ ผวจ.จันทบุรีเผยเป็นโครงการพระราชดำริชิ้นสุดท้ายของร.9ช่วยคลายวิกฤตน้ำท่วมเมืองจันท์

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเปิดโครงการบรรเทาอุทกภัยจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ทรงพระราชทานชื่อโครงการดังกล่าวว่า"โครงการพระราชดำริคลองภักดีรำไพ"ในวันที่ 19 พ.ค. 2560 ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการนี้ได้มีการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553 แล้วเสร็จต้นปี 2560 วงเงิน 3,500 ล้านบาท ภายหลังที่จังหวัดจันทบุรีโดนน้ำท่วมหนักต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 และ 2549 และในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้ทำโครงการดังกล่าว

โดยชื่อ"คลองภักดีรำไพ” มีความหมายว่า คลองที่แสดงความจงรักในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ซึ่งคลองที่ขุดนั้นยาวประมาณ11 กิโลเมตร มีประตูระบายน้ำควบคุมน้ำเค็มและน้ำจืดจำนวน 11 แห่ง เพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำกระทบกับการเกษตร ซึ่งจากนี้ไปอีกประมาณ 3 ปีพื้นที่เหล่านี้จะสามารถปลูกพืช ผักได้เพิ่มขึ้นเพราะดินจะเริ่มจืดลง สำหรับโครงการนี้จะรับน้ำจากเขาคิชภูฎ และแม่น้ำจันทบุรี ซึ่งกรมชลฯได้เวนคืนที่และออกแบบเป็นคลองระบาย และสร้างถนนคันคลองชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวา มีสะพานข้ามคลองผันน้ำบริเวณถนนตัดผ่านทุกแห่ง ทำให้โครงการกลายเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดและเป็นสถานที่ ที่คนจังหวัดออกมาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังและกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัด

สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี ในหลวงรัชกาลที่9 มีพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี 2546 ขณะนี้โครงการนี้ประสบความสำเร็จก่อสร้างแล้วเสร็จเกิดความสัมฤทธิ์ผลต่อประชาชนชาวจันทบุรี ตามสิ่งที่พระองค์ มีพระราชดำริไว้โครงการนี้ ได้เกิดประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ระหว่างก่อสร้างปี2553 เริ่มขุดคลองภักดีรำไพ โดยได้ช่วยบรรเทาอุทกภัยปี 56 และปี 58 เกิดอุทกภัยในเมือง ใช้คลองนี้ระบายน้ำออกทะเลได้เร็วขึ้น โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาไม่มีน้ำท่วมจันทบุรี

"ในปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จคลองระบายน้ำภักดีรำไพระบายได้ 300 ลบ.ม.ต่อวินาที และในช่วงน้ำทะเลหนุน มีประตูปลายคลองสามารถปิดประตู สูบน้ำออกทะเล และในส่วนของแม่น้ำจันทรบุรีระบายได้500 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยทั้งสองคลอง สามารถระบายน้ำได้ 800 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่มากกว่าน้ำท่วมใหญ่ ปี 42 และปี 49 ที่มีปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำจันทบุรี 700 ลบ.ม.ต่อวินาที จึงมั่นใจว่าจะ แก้ไขน้ำท่วมตัวเมืองจันทบุรี ได้ 100% อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องช่วยกันทำให้คลองสาขา 10 คลอง ไม่มีสิ่งกีดขวางและสามารถนำน้ำจากคลองสาขามาลงคลองหลักได้เพื่อระบายน้ำออก นอกจากนั้นในฤดูแล้งจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ในลำน้ำ 2 ล้านลบ.ม.ใช้ช่วงฤดูแล้ง"นายสัญชัย กล่าว

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่าพี่น้องชาวจันทบุรี เตรียมร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จมาเปิดและโครงการนี้นับเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของรัชกาลที่ 9 ที่ได้ให้กับชาวเมืองจันทบุรี รวมถึงลำคลองยาวตรง 11 กม. มีถนนสองข้าง ทำให้มีทัศนีย์ภาพสวยงาม จังหวัง จึงจะมีแผนแม่บทร่วมกับชุมชน ที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นแลนด์มารค์ของประเทศ และเป็นปอดของเมืองจันทบุรี โดยไม่ให้รถใหญ่วิ่งในถนนสองเส้นแต่จะเพื่อการออกกำลังและสันทนาการของคนในพื้นที่ ดังนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ด้วยเพราะในขณะที่ดินสองข้างราคาพุ่งจาก4 แสนบาทไปถึง 5 ล้านบาทต่อไร่ หากไม่อนุรักษ์ไว้อาจมีการรุกล้ำมากขึ้นในอนาคต

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์