เรื่องดีที่อยากเล่า

ม.6ราชบุรีเจ๋ง! พัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษาออนไลน์

  • 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:46 น.
  • | เปิดอ่าน 33,311
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ม.6ราชบุรีเจ๋ง! พัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษาออนไลน์

นักเรียน ม.6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม พัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษา ช่วยควบคุมบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ผอ.พาจดลิขสิทธิ์แล้ว

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปิดเผยว่า โรงเรียนได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SMOS (School Management Online System)หรือ ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์  ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย นายวราณัฐ   สุทธิการณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน เข้าจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยโปรแกรมดังกล่าสามารถนำไปใช้ได้จริงและขณะนี้ก็ใช้งานอยู่ในโรงเรียน

นายวราณัฐ สุทธิการณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้พัฒนาโปรแกรม  SMOS กล่าวว่า ที่ผ่านมา นักเรียนกระทำผิดกันโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  ถึงแม้จะมีระเบียบการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด 4 ข้อ คือ ว่ากล่าวตักเตือน, ทำทัณฑ์บน, ตัดคะแนนความประพฤติ, และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งการตัดคะแนนความประพฤตินั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่นักเรียนไม่เกรงกลัวต่อการตัดคะแนนความประพฤติเพราะว่า ขาดการบังคับใช้ระเบียบของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนไม่จริงจังกับการตัดคะแนนความประพฤติ  และการเก็บข้อมูลการตัดคะแนนของนักเรียน ใช้เป็นกระดาษจดบันทึกไว้ เมื่อมาติดตามข้อมูลภายหลังจึงทำให้ข้อมูลไม่ชัดเจน และไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ จึงได้ทดลองเขียนโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตัดคะแนนนักเรียน และแจ้งข่าวสารข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ซึ่งการทำงานของโปรแกรมจะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ผู้ใช้คือ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและคุณครู ในแต่ละผู้ใช้จะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน

นายวราณัฐกล่าวว่า ในส่วนผู้ใช้ที่เป็นครู  สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน โดยการค้นหาชื่อนักเรียนหรือหมายเลขประจำตัวนักเรียน และบันทึกข้อมูลพฤติกรรมโดยจะแยกออกเป็น 2 พฤติกรรมคือ การกระทำความผิด และการกระทำความดี ในการบันทึกข้อมูลในแต่ละครั้งจะสามารถอัพโหลดรูปภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกข้อมูล และเมื่อครูนั้นบันทึกข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลส่งไปยังกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองทันที ทำให้ผู้ปกครองทราบพฤติกรรมของลูกหลานได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งครูสามารถตั้งฐานความผิดและความดีขึ้นใช้เพิ่มเติมจากฐานความผิดและความดี มาตรฐานกลางของโรงเรียนได้อย่างอิสระเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อตกลงเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนระหว่างนักเรียนกับคุณครูผู้สอน เพื่อควบคุมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ขณะที่ในส่วนผู้ใช้ที่เป็นนักเรียน สามารถตรวจสอบข้อมูลการกระทำความผิด หรือการกระทำความดีของตนเองได้โดยการเข้าระบบของนักเรียนแล้วกรอกหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่าน ระบบจะแสดงข้อมูลคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน หากนักเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตัดคะแนนพฤติกรรม นักเรียนสามารถร้องทุกข์ได้ ซึ่งข้อมูลจะนำส่งท่านผู้อำนวยการทันที และนักเรียนสามารถช่วยกันแจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดของเพื่อนๆในโรงเรียนได้

นอกจากนี้ในส่วนผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จะสามารถควบคุมข้อมูลนักเรียน ข้อมูลคุณครู ข้อมูลในการตัดคะแนนความประพฤติ และสามารถเป็นผู้เพิ่มกฎระเบียบมาตรฐานกลางของโรงเรียน ให้กับครูที่เข้ามาใช้งานระบบ และสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียน หากนักเรียนมีคะแนนความประพฤติเกิน 40 คะแนนขึ้นไป ระบบจะออกใบเชิญผู้ปกครองให้มาเข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้

นอกจากระบบการตัดคะแนนแล้ว ยังได้พัฒนาระบบการเช็คชื่อมาโรงเรียนในตอนเช้า ให้ครูที่ปรึกษาเข้ามาเช็คชื่อนักเรียนผ่านมือถือ ตอนเข้าแถวหน้าเสาธงได้ ข้อมูลจะถูกบันทึกและส่งไปที่ไลน์กลุ่มของผู้ปกครอง ว่านักเรียนคนไหนมาสาย ขาด ลา หรือป่วย เพื่อเป็นการตรวจสอบของผู้ปกครองว่าบุตรหลานได้ถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 

"เริ่มมีแนวคิดพัฒนาโปรแกรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าและจัดทำ จนเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2560 ประโยชน์ของโปรแกรม SMOS คือ ทำให้นักเรียนเกรงกลัวต่อการตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียนจะอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน และเป็นผลดีต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีต่อสังคม ประโยชน์ต่อผู้ปกครองทำให้ผู้ปกครองนั้นสามารถรับรู้พฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยกันดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ให้คำปรึกษากันในไลน์กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองและครู"หนุ่มม.6ผู้พัฒนาโปรแกรมกล่าว

ด้าน นายประทีป จำปาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กล่าวว่า มีโอกาสพบนายวราณัฐ เมื่อปีการศึกษา 2558 ตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเคยบอกว่าจะทำโปรแกรมตัดคะแนนความประพฤติให้โรงเรียน ซึ่งตนก็บอกว่าให้ลองไปทำมา และเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา เขาก็ได้นำโปรแกรมมามอบให้  โรงเรียนได้ทดลองใช้ ตั้งแต่เดือน.ค.ที่ผ่านมา ปรากฎว่า เป็นที่ชื่นชอบของครูและผู้ปกครอง จึงพามาขอจดลิขสิทธิ์ตัวโปรแกรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับเขาและครอบครัว  ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้สร้างผลงานดีๆให้กับโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ

"ใครจะรู้ เด็กบ้านๆ คนหนึ่ง อาจจะเป็น บิล เกตส์ เมืองไทยในอนาคตก็เป็นไปได้" ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกล่าว

สำหรับผู้ที่จะติดต่อขอใช้โปรแกรมสามารถติดต่อได้ที่ smos@photha.ac.th และ waranat2016@gmail.com  

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์
switch