สาธารณสุข

มหาดไทยร่วมสสส.หนุนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

  • 20 เมษายน 2560 เวลา 15:55 น.
  • | เปิดอ่าน 2,274
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

มหาดไทยร่วมสสส.หนุนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

มหาดไทยจับมือ สสส. เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.60 ที่ภูเขางามพาโนรามารีสอร์ท จ.นครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายรัฐบาล โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ  อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทยยินดีที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือกันผลักดัน และขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล มีเป้าหมายให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการออกกำลังกายหรือการเดินทาง อีกทั้งปัจจุบันคนไทยมีกิจกรรมทางกายลดลง

ทั้งนี้ การขาดกิจกรรมทางกายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต ดังนั้นต้องร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านโครงการต่าง ๆ ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ส. ได้แก่ สวน เส้นทาง และสนาม เพื่อตอบสนองการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

 

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์
switch