สาธารณสุข

"รองปลัดมท."นำปั่นลัดเลาะเขื่อนขุนด่านฯปลุกคนใช้จักรยาน

  • 21 เมษายน 2560 เวลา 16:08 น.
  • | เปิดอ่าน 4,627
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

"รองปลัดมท."นำปั่นลัดเลาะเขื่อนขุนด่านฯปลุกคนใช้จักรยาน

มหาดไทยร่วมสสส.ส่งเสริมประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน รองปลัดมหาดไทยนำปั่นเอง25กม.ลัดเลาะเขื่อนขุนด่านฯ

เมื่อวันที่21เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 07.00น. ที่ภูเขางามพาโนรามารีสอร์ท จ.นครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานนำปั่นจักรยานรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญนำปั่นด้วยตัวเองตลอดเส้นทาง 25 กม. พร้อมด้วยสมาชิกนักปั่นจักรยาน 500 คน โดยปั่นจากภูเขางามพาโนรามา ผ่านเขื่อนขุนด่านปราการชล ศูนย์ภูมิรักษ์ น้ำตกสาริกาและย้อนกลับไปสิ้นสุดที่ภูเขางามพาโนรามา

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากทำให้สุขภาพแข็งแรงดีแล้วยังเป็นการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมด้วย ในนามกระทรวงมหาดไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือกันผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการออกกำลังกายหรือการเดินทาง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันคนไทยมีกิจกรรมทางกายลดลง ซึ่งการขาดกิจกรรมทางกายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย และ สสส.จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังก่าวเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการทำงานร่วมกับ สสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานและการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการใช้จักรยาน ภายใต้การดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ส. ได้แก่ สวน เส้นทาง และสนาม เพื่อตอบสนองการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์
switch