สาธารณสุข

"อสม.- อสส."ชวนไทยเลิกบุหรี่ทำดีถวายพ่อ

  • 29 กันยายน 2560 เวลา 16:44 น.
  • | เปิดอ่าน 804
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

"อสม.- อสส."ชวนไทยเลิกบุหรี่ทำดีถวายพ่อ

"ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ ทำดีถวายพ่อ" อสม.–อสส.ทั่วประเทศร่วมปฏิญาณตน ขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ตึก 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายหมออนามัย และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและปฏิญาณตน “อสม.- อสส.ชวนเลิกบุหรี่ ทำดีถวายพ่อ”

แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กว่า 90 คนจากทั่วประเทศได้กล่าวปฏิญาณตนมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน เลิกสูบบุหรี่เพื่อพ่อ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ที่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการดำเนินงานเชิญชวนประชาชนเลิกบุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมลงเยี่ยมผู้ป่วยจากบุหรี่ที่อยู่ระหว่างการบำบัดรักษา เพื่อให้กำลังใจและพัฒนาการทำงานเพื่อลดจำนวนคนสูบและลดผลกระทบจากพิษภัยบุหรี่

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2559 ที่ตั้งเป้าหมายการลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยให้เหลือร้อยละ 16.7 ภายในปี 2562 จากอัตราการสูบในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 19.9 หมายถึงต้องมีคนเลิกสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านคน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้คนเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ตามเป้า สสส. จึงได้ริเริ่มโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดจำนวนนักสูบของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศให้เป็นจริงได้ โดยอาศัยกลไกของ อสม.และ อสส.ในการชักชวนให้คนเลิกบุหรี่ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อสม. – อสส. ชวนเลิกบุหรี่ ทำดีถวายพ่อ” ในวันนี้ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงชาวอาสาสมัครสาธารณสุขอออเพื่อร่วมกันทำความดีด้วยการช่วยคนสูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่มากขึ้น

“บุหรี่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็งถึง 12 ชนิด รวมถึงโรคหัวใจ โรคเส้นเลือดสมอง โรคถุงลมโป่งพอง และเบาหวาน โดยปัจจุบันมีคนไทยกว่า 1 ล้านคนที่ป่วยด้วยโรคจากบุหรี่ นอกจากนี้ บุหรี่ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยปีละ 50,000 คน เฉลี่ยวันละ 140 คน การสูญเสียจากการสูบบุหรี่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ปีละเกือบ 75,000 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.78% ของ GDP ประเทศไทย ดังนั้นหากสามารถช่วยเหลือให้คนเลิกสูบบุหรี่ลดลงได้ จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลลงได้อย่างเป็นรูปธรรม” รองผู้จัดการ สสส.กล่าว

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์