สาธารณสุข

สธ.ยืนยันผู้ติดเชื้อเอชไอวี-ผู้ป่วยไตไม่ขาดแคลนยาแน่นอน

  • 02 ตุลาคม 2560 เวลา 14:31 น.
  • | เปิดอ่าน 488
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

สธ.ยืนยันผู้ติดเชื้อเอชไอวี-ผู้ป่วยไตไม่ขาดแคลนยาแน่นอน

สธ.ยันผู้ติดเชื้อเอชไอวี-ผู้ป่วยโรคไตไม่ขาดแคลนยาแน่นอน ตั้ง 3 คณะทำงาน วางแนวทางการจัดซื้อยารวมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดีขึ้น 

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อยารวมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อยารวม โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมีเลขาร่วมจาก สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลราชวิถี และมีคณะกรรมการมาจากหลายภาคส่วน อาทิ สปสช. กลาโหม โรงเรียนแพทย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ภาคประชาชน ตัวแทนผู้ติดเชื้อ ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นต้น

นายแพทย์เจษฎากล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งด้วย ปัญหาที่ห่วงใยจะเกิดการขาดยาสำหรับผู้ป่วยเอชไอวี เป็นในช่วงที่ระบบเดิมดำเนินการอยู่ สาเหตุมาจากบริษัทผู้ผลิตไม่ได้ส่งยาบางตัวและปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาก ทำให้ยาส่งหน่วยบริการลดลง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมทุกสิทธิ์การรักษาไม่เฉพาะในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีการแก้ไขปัญหาแล้ว โดยยืนยันไม่มีปัญหาการขาดยาแน่นอน รวมถึงน้ำยาฟอกไตและยาโรคไตในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ได้มีการดำเนินการจัดหาโดยวิธีการแบบเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการจัดซื้อยารวมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างคล่องตัว ไม่มีปัญหาการขาดส่งยาในอนาคตได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 3 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะทำงานชุดต่อรองราคา มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน 2.คณะทำงานชุดตรวจรับยา มีโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธาน และ3.คณะทำงานชุดติดตามประเมินผล มีอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน

ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงษ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในส่วนของคณะทำงานทั้ง 3 ชุด มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแนวทางการจัดซื้อยารวมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดีขึ้น มีกลไกสำรองป้องกันปัญหายาขาด ซึ่งจากการประชุมหารือกำหนดแนวทาง ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนผู้เอ็นจีโอ มีส่วนร่วมในการวางกลไกวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งวางระบบติดตามถึงผู้ใช้เพิ่มเติมให้ทราบสถานะการรับยาที่รวดเร็วกว่าระบบเดิม

โดยในช่วงรอยต่อของการปรับเปลี่ยนระบบของคณะกรรมการจัดซื้อยาชุดเดิมกับคณะกรรมการชุดใหม่ ที่หลายฝ่ายกังวลโดยเฉพาะการที่ประธานเครือข่ายเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทยและประธานชมรมเพื่อนโรคไตห่วงใย ซึ่งจะสร้างความเข้าใจผิดให้กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคไตหลายคนเกิดความเครียดว่าจะไม่มียาและได้โทรศัพท์มาสอบถามหลายสายนั้น ขอยืนยันว่าได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคไตมาโดยตลอดว่าจะไม่มีปัญหาการขาดยาอย่างแน่นอน จึงขอให้เข้าใจและชี้แจงให้กลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคไตทราบข้อมูลที่ถูกต้องด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวล เกิดความเครียดมีผลต่อสุขภาพผู้ป่วยได้

ด้านนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ยืนยันว่า องค์การเภสัชกรรม ได้เตรียมน้ำยาล้างไตไว้พร้อมแล้ว ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าอาจมียาต้านไวรัสเอชไอวีบางตัวมีการชะงักงันในการกระจายยาให้โรงพยาบาลนั้น เนื่องมาจากข้อขัดข้องของผู้ผลิต ไม่ได้เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบใหม่แต่อย่างใด องค์การเภสัชกรรมได้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต และได้เตรียมการผลิตในส่วนขององค์การเภสัชกรรมเอง ยืนยันว่าจะมียาใช้และสามารถรักษาผู้ป่วยจนอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนในทุกสิทธิ์การรักษา ขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์