พระราชสำนัก

ประชาชนแห่สมัครจิตอาสางานถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9

  • 01 กันยายน 2560 เวลา 18:32 น.
  • | เปิดอ่าน 4,364
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ประชาชนแห่สมัครจิตอาสางานถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9

สำนักพระราชวังเปิดรับสมัคร “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”วันแรกมีผู้สมัคร71,051คน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูน และความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่าน ซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ถึงพลังน้ำใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตตราบจนทุกวันนี้ และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรัก และน้ำใจอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม ศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของท่านทั้งหลายอยู่แล้วนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรัก อันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

การรับสมัคร “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในวันนี้ (1 ก.ย.)ถือเป็นวันแรก มียอดลงทะเบียนบัตรประจำตัวจิตอาสา ในประเทศจำนวน 71,051 คน กรุงเทพ 4,602 คน สนามเสือป่า 2,781 คน ในส่วนของอำเภอ 63,668 คน โดยพรุ่งนี้คาดว่าจำนวนผู้สนใจมาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาจะมีจำนวนมากกว่านี้ เนื่องจากเป็นวันหยุด

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระปุกออมสินพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี ที่มาสมัครเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการมัธยัสถ์ อดออม มีความกตัญญู มีจิตอาสาในการทำความดีเพื่อส่วนรวม และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ลงพิมพ์บนกระปุกออมสิน และข้อความ “ครอบครัวสุขสันต์ ช่วยกันเก็บออม” ส่วนอีก ด้านหนึ่งพระราชทานข้อความว่า “พลังของคนคิดดี ทำดี และมีกตัญญุตา เป็นพลังที่มีอานุภาพ ที่จะดำรงรักษาความสุข ความเจริญอย่างวัฒนาถาวร ของครอบครัว ชุมชน และชาติบ้านเมืองต่อไป และทรงลงพระปรมาภิไธย วันที่ 28 ก.ค. 60

“จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

- กรุงเทพมหานคร สมัครที่ อาคารรับรองสนามเสือป่า ปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และพื้นที่ใกล้เคียง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

- ต่างจังหวัด สมัครที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ

- ต่างประเทศ สมัครที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

หลักฐานการสมัคร - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

- เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี นำสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย

- สมุดบันทึกความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ (จิตอาสาเก่า)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่โทร. 1510 และ 1511 เวลา 08.30 – 16.30 น.

นอกเวลาราชการที่หมายเลขโทร. 1548

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์