คมคิด

คำถามถึงรัฐบาลกรณี "หอชมเมือง"

  • 28 มิถุนายน 2560 เวลา 17:36 น.
  • | เปิดอ่าน 23,302
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

คำถามถึงรัฐบาลกรณี "หอชมเมือง"

เฟซบุ๊ก Apichat Pongsawat

นายทุน แปลงร่างเป็นนักบุญ?

เมื่อวานคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เอกชนก่อสร้างหอชมเมือง บนที่ดินราชพัสดุ โดยให้เอกชนในนามมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร เช่าที่ดินแปลงหมายเลข กท.3257 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 4 ไร่เศษ เป็นแปลงที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ในระยะยาว 30ปี คิดค่าเช่า198 ล้านบาท ตกปีละ 6.6 ล้านบาท โดยไม่ต้องประมูลการเช่า

แน่นอนว่ามีข้อสงสัยอยู่ว่าทำไม" เอกชน" เช่าที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยไม่ใช้วิธีการประมูล ทั้งที่กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ พ.ศ.2545 ข้อ 26 กำหนดว่า การเช่าที่ราชพัสดุ "ต้องใช้วิธีการประมูล "

แต่การที่คณะรัฐมนตรี ยกเว้นว่าการที่เอกชนรายนี้ โดยมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเช่าที่ราชพัสดุในครั้งนี้โดยไม่ต้องประมูล โดยอ้างว่า มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร เช่าที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการอันเป็นสาธารณกุศลที่ไม่ได้มุ่งหาผลกำไร เลยยกเว้นว่าไม่ต้องประมูล ตามข้อ 26 (6) https://goo.gl/4jMcUZ

แน่นอนอีกว่า การเช่าที่ราชพัสดุของมูลนิธิหอชมเมืองฯ เช่าได้ในราคาที่ถูกแสนจะถูก โดยไม่มีคู่แข่งให้วุ่นวายใจ และรัฐก็เสียประโยชน์จากการที่ไม่มีการแข่งขันราคาเช่าใดๆ

จึงตั้งคำถามต่อไปว่า มูลนิธิหอชมเมืองฯ มีที่มาอย่างไร?

มูลนิธิหอชมเมือง จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 มีวัตถุประสงค์หลักคือ ก่อสร้างและบริหารวัตถุเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น ห้าแสนบาทถ้วน มีนายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีก 4คน https://goo.gl/sisg15

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ ข้อ 1 เป็น ก่อสร้างและบริหารหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร https://goo.gl/8inVKa

สำหรับประธานกรรมการมูลนิธิฯ นี้ นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ เป็น CEO ของ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ ซีพี https://goo.gl/sjtpch

กรรมการมูลนิธิฯคนที่สอง นายสุทธิลักษณ์ วินทุพราหมณกุล เป็นกรรมการบริษัท ดีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเครือซีพี

กรรมการมูลนิธิฯคนที่สาม นางสาวอารยา จิตตโรภาส เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนียรนพ ซึ่งในปลายปีที่แล้วศาลล้มละลายได้ประกาศพิทักษ์ทรัพย

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ นายชลชาติ เมฆสุภะ เป็น รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาโครงการ “ไอคอนสยาม” (Icon Siam) ที่อยู่ใกล้ที่ดินแปลงนี้ https://goo.gl/qxDwJT

ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็น นายพนัส สิมะเสถียร ปัจจุบันเป็นกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาโครงการ “ไอคอนสยาม” (Icon Siam) ที่อยู่ใกล้ที่ดินแปลงนี้

จึงต้องตั้งคำถามกับรัฐบาลนี้ต่อไปว่า

การให้เอกชนผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ สวมรอยใช้ที่รัฐแบบราคาถูก แฝงเป็นองค์กรสาธารณกุศล ทำธุรกิจ เพิ่มมูลค่าที่ดิน ถูกต้องแล้วหรือ?

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์